logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Høringer og afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser.
Opdateret 15.11.2019

Klik her for at melde dig til et nyhedsbrev om høringer eller RSS logo du kan abonnere på nyt om høringer og afgørelser via RSS.

Høring:

En periode, hvor du kan komme med dine kommentarer til den sag, som er i høring. Dine kommentarer indgår i den videre behandling af sagen.

Afgørelse:

Sønderborg Kommune har afgjort sagen. Du kan altid klage over kommunens afgørelse. Du kan finde en klagevejledning i afgørelsen.

Adresse/Sted Fase Beskrivelse Frist


Afgørelse

Landzonetilladelse til at etablere et forsinkelsesbassin på ejendommen matr.nr. 141a Nybøl Ejerlav, Nybøl

07.05.2021

Frydenlund 3
6310 Broager

Høring

Udkast til miljøgodkendelse af husdyrbrug

10.05.2021

Sottrupskov 32
6400 Sønderborg

Afgørelse

Landzonetilladelse til at opsætte en midlertidig beboelsespavillon

06.05.2021

Søvænget
6430 Nordborg

Afgørelse

Tilladelse til krydsning af vandløbene Nordborg Bæk og Gammeldam med fjernvarmeledning

05.05.2021

Grønmark 16
6470 Sydals

Afgørelse

Landzonetilladelse til sø

04.05.2021

Nejsvej 18
6310 Broager

Afgørelse

Landzonetilladelse til at opføre tilbygninger til maskinværksted og butik

28.04.2021

Skolevænget 22
6400 Sønderborg

Afgørelse

Landzonetilladelse til at ændre anvendelse fra erhverv til udhus

28.04.2021


Afgørelse

Vedtaget lokalplan for Strandvej, Batterivej, Blegen m.fl., Sønderborg

29.04.2021

Buskmosevej 16
6300 Gråsten

Afgørelse

Afgørelse om anmeldelse efter § 10 – opførelse af et maskinhus

28.04.2021

Østkystvejen 110
6470 Sydals

Afgørelse

Landzonetilladelse til at opføre et anneks

26.04.2021

Sider