logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Høringer og afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser.
Opdateret 15.11.2019

Klik her for at melde dig til et nyhedsbrev om høringer eller RSS logo du kan abonnere på nyt om høringer og afgørelser via RSS.

Høring:

En periode, hvor du kan komme med dine kommentarer til den sag, som er i høring. Dine kommentarer indgår i den videre behandling af sagen.

Afgørelse:

Sønderborg Kommune har afgjort sagen. Du kan altid klage over kommunens afgørelse. Du kan finde en klagevejledning i afgørelsen.

Adresse/Sted Fase Beskrivelse Frist

Stenderup Kirkebakke 4
6400 Sønderborg

Høring

Landzonetilladelse til at ændre anvendelse af ca. 4100 m² landbrugsjord til havejord til Sundevedcentret

10.06.2020

Højtoft 22
6300 Gråsten

Afgørelse

Landzonetilladelse til at opføre et shelter

10.06.2020

Lundsgaardsvej 15
6400 Sønderborg

Afgørelse

Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus

09.06.2020


Afgørelse

Tilladelse til udtynding af træer langs Holmbæk på matr. nr. 8, Stevning, Svenstrup

08.06.2020


Høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 for Naturpark Nordals

06.07.2020

Broagervigvej
6310 Broager

Afgørelse

Udledningstilladelse til forsinkelsesbassin i Broager

08.06.2020

Broagervigvej
6310 Broager

Afgørelse

Afgørelse om ikke VVM-pligt af forsinkelsesbassin ved Broager

08.06.2020

Bygaden 31
6440 Augustenborg

Afgørelse

Landzonetilladelse til udstykning

04.06.2020


Afgørelse

Tilladelse til fældning af træstammer ved Osbæk på matr. nr. 65, Sebbelev, Ketting

03.06.2020


6400 Sønderborg

Høring

Forslag til 4.10-15 Bevarende lokalplan for Brohovedvej, Birke Allé m.fl.

30.06.2020

Sider