logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Høringer og afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser.
Opdateret 23.05.2022

Klik her for at melde dig til et nyhedsbrev om høringer eller RSS logo du kan abonnere på nyt om høringer og afgørelser via RSS.

Høring:

En periode, hvor du kan komme med dine kommentarer til den sag, som er i høring. Dine kommentarer indgår i den videre behandling af sagen.

Afgørelse:

Sønderborg Kommune har afgjort sagen. Du kan altid klage over kommunens afgørelse. Du kan finde en klagevejledning i afgørelsen.

Adresse/Sted Fase Beskrivelse Frist


Afgørelse

Landzonetilladelse jf. planloven til restaurering af eksisterende søer og anlæggelse af nye søer, samt dispensation/afslag fra naturbeskyttelsesloven til restaurering af søer

02.08.2022

Veesbækvej 24
6430 Nordborg

Afgørelse

Veesbækvej 24, 6430 Nordborg - Afgørelse om ikke IE samt ikke påbud

25.07.2022

Felstedvej 39
6300 Gråsten

Høring

Felstedvej 39, 6300 Gråsten - Udkast til afgørelse, fornyet behandling af §16a miljøgodkendelse af husdyrbrug

01.08.2022

Sjellerup Markvej 2
6430 Nordborg

Høring

Matrikel 4b, Guderup,Egen ejerlav: Afgørelse om ikke landzonepligtig terrænregulering

28.07.2022

Lambjerg Mølle 3
6470 Sydals

Afgørelse

Landzonetilladelse til ændret anvendelse fra erhverv til beboelse

28.07.2022

Newtonsvej 5
6400 Sønderborg

Afgørelse

Ikke VVM-pligt af centralbageri, lager og administrationsbygning for Brugsforeningen for Als og Sundeved, Newtonsvej 5, 6400 Sønderborg

28.07.2022

Kanalvej 10
6440 Augustenborg

Afgørelse

Landzonetilladelse til at etablere solcelleanlæg på ejendommen matr.nr. 375 Hundslev, Notmark, der ligger på Kanalvej 10, 6440 Augustenborg

27.07.2022

Nordborgvej 81
6430 Nordborg

Afgørelse

Tillæg til miljøgodkendelse til Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg

27.07.2022

Asserballemark 6
6440 Augustenborg

Afgørelse

Landzonetilladelse til at etablere solcelleanlæg på ejendommen matr. nr. 290a Asserballe, Asserballe, der ligger på Asserballemark 6, 6440 Augustenborg

26.07.2022

Stærbækvej 4
6430 Nordborg

Høring

Stærbækvej 4, 6430 Nordborg - Udkast til § 16b miljøtilladelse

11.07.2022

Sider