logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Høringer og afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser.
Opdateret 15.11.2019

Klik her for at melde dig til et nyhedsbrev om høringer eller RSS logo du kan abonnere på nyt om høringer og afgørelser via RSS.

Høring:

En periode, hvor du kan komme med dine kommentarer til den sag, som er i høring. Dine kommentarer indgår i den videre behandling af sagen.

Afgørelse:

Sønderborg Kommune har afgjort sagen. Du kan altid klage over kommunens afgørelse. Du kan finde en klagevejledning i afgørelsen.

Adresse/Sted Fase Beskrivelse Frist

Sandbjergvej 1
6430 Nordborg

Afgørelse

Landzonetilladelse til at etablere en 42 m høj antennemast

18.12.2020

Snogbækvej 9
6400 Sønderborg

Afgørelse

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig opførelse af maskinhus

15.12.2020

Lufthavnsvej 4
6400 Sønderborg

Afgørelse

Tillæg til miljøgodkendelse til klargøringshal i Sønderborg Lufthavn, Lufthavnsvej 4, 6400 Sønderborg

15.12.2020


Afgørelse

VVM-screening - regulering af vandløb på matr. nr. 10, Kværs, Kværs

15.12.2020


Afgørelse

Regulering af vandløb, tilløb til Hundsbjerg Bæk og Gejl Å

15.12.2020

Bredsten 4
6470 Sydals

Afgørelse

§ 16 a miljøgodkendelse til husdyrbrug

14.12.2020

Felstedvej 14
6300 Gråsten

Afgørelse

Landzonetilladelse til sø

14.12.2020

Dyntvej 76
6310 Broager

Afgørelse

Landzonetilladelse til sø

14.12.2020

Bønnelandsvej 4
6310 Broager

Afgørelse

Afgørelse om § 15 skift i vægtinterval

11.12.2020

Tandsgårdvej 7
6470 Sydals

Høring

Udkast til § 16 a miljøgodkendelse til svineproduktion

10.12.2020

Sider