logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Høringer og afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser.
Opdateret 15.11.2019

Klik her for at melde dig til et nyhedsbrev om høringer eller RSS logo du kan abonnere på nyt om høringer og afgørelser via RSS.

Høring:

En periode, hvor du kan komme med dine kommentarer til den sag, som er i høring. Dine kommentarer indgår i den videre behandling af sagen.

Afgørelse:

Sønderborg Kommune har afgjort sagen. Du kan altid klage over kommunens afgørelse. Du kan finde en klagevejledning i afgørelsen.

Adresse/Sted Fase Beskrivelse Frist


6430 Nordborg

Høring

Idéhøring i forbindelse med kommuneplantillæg for Naturpark Nordals

01.03.2020

Kær Bygade 1
6400 Sønderborg

Afgørelse

Landzonetilladelse til udstykning og villa

06.03.2020


Høring

Lovliggørende regulering af privat vandløb, tilløb til Hundsbjerg Bæk ved Buskmose Skov

05.03.2020

Kobberholmvej 56
6300 Gråsten

Høring

Nedrivningsanmeldelse for Kobberholmvej 56, Adsbøl, 6300 Gråsten

06.03.2020

Nejs Møllevej
6310 Broager

Høring

Forslag til lokalplan for Idrætscenter Nejs

05.03.2020

Sandbjergvej 102
6400 Sønderborg

Afgørelse

Landzonetilladelse til at etablere en trappe og tilhørende broanlæg på land

05.03.2020

Vestermark 7
6470 Sydals

Afgørelse

Landzonetilladelse til at opføre en garage

04.03.2020

Langager 2
6430 Nordborg

Høring

Udkast til § 16 a miljøgodkendelse af svinebrug på Langager 2, 6430 Nordborg

05.03.2020


Afgørelse

Afgørelse om ikke-VVM pligt. Grøft ved Birkemose

02.03.2020


Afgørelse

Tilladelse til regulering og nyanlæg af grøft ved Birkemose

02.03.2020

Sider