logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Høringer og afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser.
Opdateret 15.11.2019

Klik her for at melde dig til et nyhedsbrev om høringer eller RSS logo du kan abonnere på nyt om høringer og afgørelser via RSS.

Høring:

En periode, hvor du kan komme med dine kommentarer til den sag, som er i høring. Dine kommentarer indgår i den videre behandling af sagen.

Afgørelse:

Sønderborg Kommune har afgjort sagen. Du kan altid klage over kommunens afgørelse. Du kan finde en klagevejledning i afgørelsen.

Adresse/Sted Fase Beskrivelse Frist

Skydebanevej 1
6400 Sønderborg

Afgørelse

Landzonetilladelse til at ombygge/renovere Frydendal m.v. på matr.nr. 198, Kær, Ulkebøl, der ligger på Skydebanevej 1, 6400 Sønderborg

03.07.2021


6400 Sønderborg

Høring

Forslag til lokalplan for Sønderborg bymidte

01.08.2021

Melskovvej 19
6300 Gråsten

Afgørelse

Landzonetilladelse til at erstatte nuværende garage

30.06.2021

Hellesøvej 29
6430 Nordborg

Afgørelse

Landzonetilladelse til opsætning af en shelter på 10 m²

30.06.2021

Matr.nr. 601
6300 Gråsten

Afgørelse

Landzonetilladelse til to mobile hønsehuse matr. 601, Gråsten Gods

22.06.2021

Aabenraavej 169
6400 Sønderborg

Afgørelse

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på husdyrbrug

28.06.2021

Stevningnorvej 48
6430 Nordborg

Afgørelse

Landzonetilladelse til at etablere et fritliggende læskur/stald

28.06.2021

Dalsgårdvej 21
6300 Gråsten

Afgørelse

Landzonetilladelse til at opføre et nyt stuehus

28.06.2021

Tombølgårdvej 1
6400 Sønderborg

Afgørelse

Landzonetilladelse til lovliggørelse af diverse sekundære bygninger

25.06.2021

Rinkenæs
6300 Gråsten

Afgørelse

Ikke VVM-pligt af etablering af fjernvarme i Rinkenæs, 6300 Gråsten

25.06.2021

Sider