logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Høringer og afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser.
Opdateret 15.11.2019

Klik her for at melde dig til et nyhedsbrev om høringer eller RSS logo du kan abonnere på nyt om høringer og afgørelser via RSS.

Høring:

En periode, hvor du kan komme med dine kommentarer til den sag, som er i høring. Dine kommentarer indgår i den videre behandling af sagen.

Afgørelse:

Sønderborg Kommune har afgjort sagen. Du kan altid klage over kommunens afgørelse. Du kan finde en klagevejledning i afgørelsen.

Adresse/Sted Fase Beskrivelse Frist

Lysabildgade 75
6470 Sydals

Afgørelse

Landzonetilladelse til ændret anvendelse

07.10.2020

Veesbækvej 24
6430 Nordborg

Afgørelse

Revurdering med påbud til svineproduktionen på Veesbækvej 24, 6430 Nordborg

06.10.2020


6440 Augustenborg

Afgørelse

Ikke VVM-pligt af etablering af cykelsti fra Fynshav til Elstrup

06.10.2020

Limbækvej 14
6300 Gråsten

Afgørelse

Dispensation for afstandskrav fra læskur til nabobeboelse og naboskel

05.10.2020

Nørregade 22
6310 Broager

Afgørelse

Landzonetilladelse til at frastykke en bygningsparcel fra en landbrugsejendom

05.10.2020


Afgørelse

Tilladelse til nyanlæg af drængrøft ved Lysabildgade på Sydals

01.10.2020

Illerstrandvej 24
6310 Broager

Afgørelse

Tilladelse til bade- og bådebro ud for matr. nr. 120, Iller Ejerlav, Broager

01.10.2020


Afgørelse

Nyt regulativ for jord i Sønderborg Kommune fra 4. oktober 2020

05.10.2020

Skovgyde 1
6470 Sydals

Høring

Landzonetilladelse til at opføre et maskinhus til hobby brug

30.09.2020

Nyrøjsvej
6430 Nordborg

Afgørelse

Ikke VVM-pligt af skovrejsning ved Nyrøjsvej, Nordborg

30.09.2020

Sider