logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Høringer og afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser.
Opdateret 15.11.2019

Klik her for at melde dig til et nyhedsbrev om høringer eller RSS logo du kan abonnere på nyt om høringer og afgørelser via RSS.

Høring:

En periode, hvor du kan komme med dine kommentarer til den sag, som er i høring. Dine kommentarer indgår i den videre behandling af sagen.

Afgørelse:

Sønderborg Kommune har afgjort sagen. Du kan altid klage over kommunens afgørelse. Du kan finde en klagevejledning i afgørelsen.

Adresse/Sted Fase Beskrivelse Frist

Stevningnorvej 48
6430 Nordborg

Afgørelse

Landzonetilladelse til at etablere et fritliggende læskur/stald

28.06.2021

Dalsgårdvej 21
6300 Gråsten

Afgørelse

Landzonetilladelse til at opføre et nyt stuehus

28.06.2021

Tombølgårdvej 1
6400 Sønderborg

Afgørelse

Landzonetilladelse til lovliggørelse af diverse sekundære bygninger

25.06.2021

Rinkenæs
6300 Gråsten

Afgørelse

Ikke VVM-pligt af etablering af fjernvarme i Rinkenæs, 6300 Gråsten

25.06.2021

Sønderborg - Augustenborg

Afgørelse

Ikke VVM-pligt af etablering af en fjernvarmeledning mellem Sønderborg og Augustenborg.

23.06.2021

Nordborgvej 62
6430 Nordborg

Afgørelse

Landzonetilladelse til opsætning af en bålhytte på 70 m² med 2 indbygget shelters og en grill

23.06.2021

Ramsherred 6
6470 Sydals

Afgørelse

Landzonetilladelse til udvidelse af udhus samt ny garage

23.06.2021

Karlsmindevej 23 , A
6430 Nordborg

Afgørelse

Landzonetilladelse til at opføre et udhus

23.06.2021

Skeldemark 10
6310 Broager

Høring

Udkast til miljøgodkendelse af husdyrbrug

21.06.2021


Høring

Offentlig høring af forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og tillæg til spildevandsplan med miljøvurdering af planerne og projektet for centralrenseanlæg

06.07.2021

Sider