logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Høringer og afgørelser

Her finder du høringer og afgørelser.
Opdateret 15.11.2019

Klik her for at melde dig til et nyhedsbrev om høringer eller RSS logo du kan abonnere på nyt om høringer og afgørelser via RSS.

Høring:

En periode, hvor du kan komme med dine kommentarer til den sag, som er i høring. Dine kommentarer indgår i den videre behandling af sagen.

Afgørelse:

Sønderborg Kommune har afgjort sagen. Du kan altid klage over kommunens afgørelse. Du kan finde en klagevejledning i afgørelsen.

Adresse/Sted Fase Beskrivelse Frist

Vester Snogbæk 35
6400 Sønderborg

Afgørelse

Afgørelse om § 15 skift i vægtinterval (slagtesvin)

03.03.2020

Ravnskobbel 1
6400 Sønderborg

Afgørelse

Afgørelse om ikke godkendelsespligtige ændringer på husdyrbrug

27.02.2020

Østager 8
6400 Sønderborg

Afgørelse

Tillægsgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt af Sønderborg Varme A/S, Østager 8, 6400 Sønderborg

25.02.2020

Fiskbækvej
6300 Gråsten

Afgørelse

Ikke VVM-pligt af midlertidig jorddepot på del af matrikel nr. 595 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl

25.02.2020


Afgørelse

Udledningstilladelse til forsinkelsesbassin i Nybøl

24.02.2020


Afgørelse

Afgørelse om ikke VVM-pligt af forsinkelsesbassin i Nybøl

24.02.2020

Sandbjergvej 102
6400 Sønderborg

Afgørelse

Tilladelse til badebro ved Sandbjerg Gods

24.02.2020

Gildbrovej
6430 Nordborg

Høring

Høring om nedlæggelse af den offentlig vej, Gildbrovej, 6430 Nordborg

23.03.2020


6470 Sydals

Høring

Åstedsforretning

06.03.2020


Høring

Arealerhvervelse m.v. vedr. anlæg af cykelsti mellem Fynshav og Elstrup

19.12.2020

Sider