logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Job og Velfærd

Forvaltningen varetager interesser for arbejdsmarkedet, ældre borgere, borgere med handicap, psykisk udsatte borgere og borgere, der har brug for hjælpemidler.
Opdateret 13.09.2021

Stedfortrædende direktør: Klaus Liestmann

Forvaltningen har ansvaret for at sekretariatsbetjene følgende udvalg:

Forvaltningen omfatter borgerservice, beskæftigelse, integration, psykiatri og handicap, hjemme- og sygepleje samt ældre.

Jobområdet

Forvaltningen skaber på den ene side fundamentet for en helhedsorienteret tværgående indsats overfor de borgere, der med baggrund i enten helbredsmæssige problemstillinger, ledighed eller begge dele står udenfor arbejdsmarkedet.

På den anden side skaber forvaltningen sammenhæng mellem kommunens overordnede vækstfremmende indsats på erhvervsområdet og Jobcenterets daglige gode samarbejde med områdets virksomheder.

Ovenstående understøtter, at de lediges muligheder for at komme i beskæftigelse i områdets virksomheder optimeres, og at kommunen i højere grad kan målrette indsatsen overfor de ledige, således at indsatsen er med til at forbedre virksomhedernes mulighed for at rekruttere arbejdskraft med de rigtige kvalifikationer.

Velfærdsområdet

Forvaltningens sammensætning giver mulighed for en mere sammenhængende og helhedsorienteret indsats især for de svageste borgere. Dette tilgodeser de borgere, der både er i kontakt med beskæftigelses- og integrationsområdet og samtidig er i kontakt med handicap og/eller psykiatri herunder misbrug. Ligeledes når borgere er i kontakt med ældreområdet og samtidig i kontakt med sygepleje og Center for Korttidspladser.

På velfærdsområdet har forvaltningen ansvaret for:

 • Plejecentre
 • Hjemmeplejen
 • Hjælpemidler
 • Visitation
 • Socialpsykiatri
 • Handicap
 • Misbrugsområdet
 • Dagcentre
 • Ældreboliger  
 • Aflastning
 • Alvorligt syge og døende 
 • Tilsyn med plejecentrene
 • Magtanvendelse 
 • Bruger- og pårørenderåd
 • Handicapråd
 • Udsatteråd
 • Ældreråd​​

Organisationsdiagram for Job og Velfærd

Organisationsdiagram for Job og Velfærd