logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Kultur og Erhverv

Læs mere om forvaltningen Kultur og Erhverv.
Opdateret 06.03.2021

Direktør: Nicolai Dupont Heidemann

Forvaltningen Kultur og Erhverv har til opgave at sikre en tæt kobling af områderne erhverv, handel og turisme og herigennem styrke koordineringen og samarbejdet på tværs af de enkelte områder. Forvaltningen har yderligere til opgave at bidrage til fastholdelse og udvikling af kommunens arbejde med bosætning, blandt andet ved at sikre en tættere kobling til kompetencerne på kultur- og eventområdet.

Kultur og Erhverv består af de tre afdelinger Projekt og Udvikling, Kultur, Idræt og Fritid samt Erhverv og Turisme.

Forvaltningen Kultur og Erhverv betjener følgende udvalg:

Projekt og Udvikling

Afdelingen fungerer som stabsfunktion i forvaltningen og understøtter det administrative arbejde. Samtidig har afdelingen ansvar for flere større projekter og udviklingsopgaver, som går på tværs af forvaltningerne.

Kultur, Idræt og Fritid

Afdelingen har fokus på det brede og inkluderende kultur- og fritidsliv og har mange samarbejdspartnere både internt i kommunen, men også ud over kommunens grænser. Eksempelvis de øvrige sønderjyske kommuner, Region Syddanmark og samarbejdspartnere syd for grænsen.

Området rummer 2 decentrale institutioner - Sønderborg Musikskole og Sønderborg Bibliotek.

Biblioteksområdet består af hovedbiblioteket Sønderborg, 6 lokalbiblioteker og 2 biblioteksafhentningssteder. 

Sønderborg Musikskole tilbyder undervisning fordelt på 18 skoler over hele Sønderborg kommune. Skovvej 16 i Sønderborg by danner rammen om hovedparten af musikundervisningen. Her har administrationen også til huse. Musikskolen har 48 lærere, der varetager undervisningen på 26 forskellige instrumenttyper, af over 40 samspilsgrupper og orkestre samt 28 børne- og rytmikhold. Musikskolen har ca. 1750 aktivitetselever, primært børn og unge under 25 år. Sønderborg Musikskole tilbyder desuden undervisning i drama hos Als Performance Akademi og undervisning i dans hos Sønderjyllands Danseakademi. Billedskolen Nordals er også en del af musikskolen.

I afdelingen Kultur, Idræt og Fritid indgår også kommunens ungekoordinator, som arbejder med unge i alderen 15-25 år. Ungekoordinatoren har til opgave at sikre ungeinvolveringen i Sønderborg Kommunes ungdomskulturhus Mejeriet samt at have fokus på ungedemokrati, blandt andet via Sønderborg Ungdomsråd.

Afdelingen rummer også Augustiana Kunstpark & Kunsthal i Augustenborg, som vægter lokal forankring og samtidskunst i international klasse. Følg med i udviklingen på Augustianas hjemmeside.

Erhverv og Turisme

I afdelingen Erhverv og Turisme indgår Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhvervsservice samarbejder med Sønderborg Vækstråd, Sønderborg Iværksætterservice og Tilflytterservice om at udvikle og vækste Sønderborgområdet ved at servicere virksomheder samt at tiltrække nye tilflyttere. I Erhvervsservice sidder der erhvervskonsulenter, en bosætningskoordinator og en partnerjobkonsulent. Konsulenterne tager imod henvendelser fra virksomheder i området og potentielle tilflyttere samt medfølgende partnere.

Afdelingen Erhverv og Turisme arbejder også med at realisere de handleplaner, der er sat for turismen i Sønderborg. Visionen er, at Sønderborg skal være den mest attraktive feriedestination i Danmark for gæster, der søger autentiske oplevelser inden for historie, natur og gastronomi.

Organisationsdiagram for Kultur og Erhverv

Organisationsdiagram for Kultur og Erhverv