logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Miljøvagten

Ved akut forurening - ring straks 112!
Opdateret 05.08.2019

Opdager du forurening af:

Vandløb, søer, hav, luft, grundvand, eller lignende, så kontakt omgående miljøvagten ved at ringe 112.

Akut forurening - hvad er det?

En akut forurening kan være enten spild, eller at der er ledt olie, kemikalier, gylle eller spildevand på jorden, til vandløb, søer eller havet.

Forureningen kan stamme fra fx virksomheder, olietanke, landbrug, tankbiler, renseanlæg eller skibe.

Tegn på forurening kan bl.a. være oliehinder, kraftig lugt, ændret farve af jord/vand eller døde fisk.

Opdager du en akut forurening, er det vigtigt at alarmere hurtigt. Det gør du ved at ringe 112, så forureningen kan blive stoppet og skaderne begrænset.

Hvad gør du?

Hvis du er vidne til et forureningsuheld, eller du opdager en akut forurening, så:

  • Ring til Alarmcentralen på 112

  • Meld forureningsuheld

  • Opgiv navn, adresse og telefonnummer

  • Oplys om uheldsstedet

  • Oplys om omfanget af forureningen

Alarmcentralen på 112 tilkalder:

  • Politi

  • Brand og redning

  • Evt. øvrige relevante aktører i forhold til miljøuheldets karakter.

Vandforurening