logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Om borgerrådgiveren

Borgerrådgiveren er din uafhængige rådgivnings- og klageinstans i Sønderborg Kommune. Formålet med borgerrådgiverfunktionen er at styrke dialogen mellem borgerne og kommunen og sikre borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling.
Opdateret 29.06.2020

Sønderborg Kommune har i øjeblikket ikke en Borgerrådgiver 

Vi forventer, at det i løbet af efteråret 2020 igen vil være muligt at få hjælp ved en Borgerrådgiver. I den mellemliggende periode opfordrer vi til, at du i stedet henvender dig direkte til den afdeling eller forvaltning, som din henvendelse vedrører.
Hvis du gerne vil klage over en afgørelse, opfordrer vi dig til at benytte den klagemulighed, der fremgår af den afgørelse du har modtaget fra os. Hvis der ikke er en klagemulighed, kan du rette henvendelse direkte til den afdeling, der har skrevet til dig.

Hvis du er i tvivl om hvem du skal kontakte, kan du kontakte Sønderborg Kommunes omstilling på 88 72 64 00 og så kan de være behjælpelige med at guide dig videre.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at få hjælp til at udfærdige klager med videre.

 

Borgerrådgiveren er en ekstra indgang for borgere, brugere og erhvervsdrivende for at gøre det lettere at klage over forhold, der vedrører Sønderborg kommune, og medvirke til, at henvendelser bruges konstruktivt til forbedringer af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening. Funktionen er uafhængig af kommunens udvalg og forvaltning og hører direkte ind under Byrådet.

Borgerrådgiverens opgaver

Borgerrådgiveren behandler henvendelser og klager over blandt andet

 • kommunens formelle sagsbehandling – sagsbehandlingsregler, vedtagne retningslinjer og god forvaltningsskik
 • sagsbehandlingstid
 • personalets optræden

Derudover kan borgere også få hjælp fra borgerrådgiveren til

 • at finde vej i klagesystemet i sager, der vedrører Sønderborg Kommune
 • at finde vej i den kommunale organisation
 • at forstå afgørelser og henvendelser fra Sønderborg Kommune
 • at mægle i sager, hvor det antages at kunne løse konflikter mellem forvaltning og borger

Borgerrådgiveren kan ikke ændre forvaltningens afgørelser og behandler ikke klager og henvendelser om

 • det faglig indhold i afgørelser –afslag, bevillinger, påbud, forbud og tilladelser
 • klager over kommunens serviceniveau
 • ansættelsesforhold
 • politiske beslutninger
 • opgaver og beslutninger der hører under et stående udvalg eller Økonomiudvalget
 • forhold der kan indbringes for en rekursmyndighed
 • spørgsmål og klager der er indbragt for det kommunale tilsyn, Folketingets Ombudsmand eller domstolene

I nedenstående vedtægter for borgerrådgiveren i Sønderborg Kommune kan du finde yderligere informationer.

Du kan kontakte borgerrådgiveren på telefon, via mail eller ved personligt fremmøde på kontoret. Hvis du ønsker et personligt møde med borgerrådgiveren, anbefaler vi, at du mailer eller ringer først for at aftale en mødetid.