logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Pædagogisk assistentelev

Hvert år uddanner kommunen et antal pædagogiske assistenter. Læs her hvordan du bliver pædagogisk assistentelev i Sønderborg Kommune.
Opdateret 20.01.2020

Den pædagogiske assistentuddannelse giver en grundlæggende viden om, hvordan man drager omsorg for børn, unge og voksne. Du får desuden viden om, hvordan du kan lave aktiviteter inden for bevægelse, idræt og i naturen. På uddannelsen lærer du også om betydningen af kost og motion for det fysiske og psykiske velvære, ligesom du lærer at arbejde med konflikthåndtering.

Når du har gennemført uddannelsen til pædagogisk assistent kan du selvstændigt og sammen med andre arbejde pædagogisk med at udvikle, forebygge, rådgive og støtte samt koordinere, dokumentere og evaluere.

Som pædagogisk assistentelev i Sønderborg Kommune bliver du en del af en stor arbejdsplads med 5.600 ansatte, og du vil blive budt velkommen i et godt og fagligt udviklende arbejdsmiljø.

Adgangskrav

Inden du søger optagelse på hovedforløbet, skal du være opmærksom på adgangskrav.

Der henvises til SOSU-Syds hjemmeside https://www.sosu-syd.dk/uddannelse/pass/adgangskrav

Hvis du er over 25 år, skal du være opmærksom på, at du inden start på GF2 skal til en realkompetencevurdering (RKV). Her vurderes hvor langt et forløb du skal have, og hvornår du kan starte. Læs mere om RKV på skolens hjemmeside https://www.sosu-syd.dk/uddannelse/ovrigetilbud/realkompetencevurdering

Ansøgning elevstilling

Ledige elevstillinger i Sønderborg kommune bliver slået op i marts måned med ansøgningsfrist i april. Uddannelsesstart til august samme år.

Uddannelsens samlede varighed

Det tager 2 år og 1½ måneder at blive uddannet som pædagogisk assistent.

Uddannelsens teoretiske del udgør halvdelen af uddannelsestiden, og foregår på Social- og sundhedsskolen Syd i Aabenraa. Den praktiske del af uddannelsen foregår som praktik i kommunens institutioner. Der vil både være praktik inden for almenområdet - i dagtilbud og skolefritidsordninger - samt inden for specialområdet - i botilbud, værksteder og væresteder.

Løn

Som pædagogisk assistentelev er du sikret en praktikplads og elevløn i skole- og praktikperioder i henhold til overenskomst.

Under skoleophold betales befordringsgodtgørelse svarende til billigste offentlige transportmiddel.

Sønderborg Kommune har ansat en uddannelseskoordinator, som følger eleven gennem hele uddannelsesforløbet. Se kontaktoplysninger nederst.

Krav og forventninger til elever

Der er en række krav som du som kommende elev skal indfri – læs mere herom på Sosu-Syds hjemmeside.

I Sønderborg Kommune forventes det:

  • at du er mødestabil, motiveret, nysgerrig og kreativ
  • at du vil være med til at skabe rammerne for et godt børne-, unge- og voksenliv
  • at du har en anerkendende og respektfuld tilgang til børn, unge og voksne
  • at du har fokus på at motivere og understøtte børn, unge og voksne i forhold til trivsel og udvikling
  • at du er klar til at lære nyt og tage ansvar for gennemførsel af din uddannelse

Praktik i Sønderborg Kommune

Du får mulighed for at ønske praktiksted, og vi opfylder så vidt muligt ønsker til praktikken. Tilrettelæggelsen af praktikken tager udgangspunkt i uddannelsens målsætninger uddannelsesordning for den pædagogiske assistentuddannelse de mål der er udarbejdet for praktikperioden samt dine personlige og faglige mål.

Du bliver i praktikken tilknyttet en fast praktikvejleder. Der gives i praktikken en times ugentlig vejledning.

Dine arbejdstider under praktikforløbene svarer til uddannede pædagogiske assistenters arbejdstider, og derfor skal du ind imellem arbejde om aftenen, om natten, i weekender eller på helligdage. Der er mødepligt under både skoleforløb og praktikforløb.

Når praktikperioden er ved at være afsluttet, skal du sammen med din praktikvejleder udfylde et evalueringsskema. Af skemaet vil fremgå, om praktikken er bestået - en samlet bestået praktik er en betingelse for at kunne gå til eksamen.

Der vil i løbet af praktikperioden være kontakt til uddannelseskoordinatoren, så der kan følges op på praktikkens forløb.

Mere om at være pædagogisk assistent i Sønderborg Kommune

Læs vores pjece for nyansatte elever herunder: