logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Pædagogisk assistentelev

Hvert år uddanner kommunen et antal pædagogiske assistenter. Læs her hvordan du bliver pædagogisk assistentelev i Sønderborg Kommune.
Opdateret 25.03.2019

Som pædagogisk assistentelev i Sønderborg Kommune bliver du en del af en stor arbejdsplads med 5.600 ansatte, og du vil blive budt velkommen i et godt og fagligt udviklende arbejdsmiljø.

Børne- og familiesynet i Sønderborg Kommune er båret af en overordnet vision om, at alle børn og unge har ret til et godt liv - et liv med trivsel og en tryg opvækst, hvor livsglæde og livslang læring indgår som væsentlige faktorer.

Hvordan bliver du pædagogisk assistentelev i Sønderborg Kommune?

Ansøgning sker ved udfyldelse af ansøgningsskema som forefindes på kommunens hjemmeside eller via SOSU-syds hjemmeside. Her kan du vedlægge relevante bilag elektronisk (PDF-format).

Optag til uddannelsen (DER ER ÅBEN FOR ANSØGNING)

Ledige elevstillinger bliver slået op i marts 2019 med ansøgningsfrist den 19. april 2019.
Uddannelsesstart den 19. august 2019.

Om uddannelsen til pædagogisk assistent

Det tager 2 år og 1½ måneder at blive uddannet som pædagogisk assistent.

Uddannelsens teoretiske del (på skolen) udgør halvdelen af uddannelsestiden. Den resterende tid af uddannelsen foregår som praktik i kommunens institutioner.

Der vil både være praktikmuligheder indenfor almenområdet - i dagtilbud og skolefritidsordning, samt indenfor specialområdet - i botilbud, værksteder og væresteder.

Løn

Der udbetales elevløn i skole- og praktikperioderne i henhold til overenskomst.

Under skoleophold betales befordringsgodtgørelse svarende til billigste offentlige transportmiddel.

Sønderborg Kommune har ansat en uddannelseskoordinator, som følger eleven gennem hele uddannelsesforløbet. Se kontaktoplysninger nederst.

Krav og forventninger til eleverne

Der er en række krav, som du skal indfri som vores nye elev - læs mere her på SoSu-Syds hjemmeside.

Vi forventer

  • At du er interesseret i at arbejde med andre mennesker

  • At du vil tage ansvar for dit uddannelsesforløb

  • At du er motiveret for at udvikle dig såvel fagligt som personligt

Praktik i Sønderborg Kommune

Du får mulighed for at ønske praktiksted, og vi opfylder så vidt muligt ønsker til praktikken. Tilrettelæggelsen af praktikken tager udgangspunkt i Uddannelsesordningens målsætninger, de mål der er udarbejdet for praktikperioden samt dine personlige og faglige mål.

Du bliver i praktikken tilknyttet en fast praktikvejleder. Der gives i praktikken en times ugentlig vejledning.

Når praktikperioden er ved at være afsluttet, skal du sammen med din praktikvejleder udfylde et evalueringsskema. Af skemaet vil fremgå, om praktikken er bestået - en samlet bestået praktik er en betingelse for at kunne gå til eksamen.

Der vil i løbet af praktikperioden være kontakt til uddannelseskoordinatoren, så der kan følges op på praktikkens forløb.

Mere om at være pædagogisk assistent i Sønderborg Kommune

Læs vores pjece for nyansatte elever herunder: 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.