logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Uddannelsestilbud

Medarbejderne er Sønderborg Kommunes vigtigste ressource.
Opdateret 11.11.2019

Det er et afgørende succeskriterium, at borgerne i alle situationer møder professionelle, dedikerede og kompetente medarbejdere.

Sønderborg Kommune arbejder både strategisk og systematisk med kompetenceudvikling. Nødvendig og relevant uddannelse er en væsentlig del af dette fokus.

Uddannelse

Samtidig eksperimenterer vi med at opbygge arbejdsformer og metoder, der gør arbejdspladserne bedre til at lære – og til at bruge læring.

Sådanne læringsformer kan ud over kurser og uddannelse være læring på jobbet, læring i netværk, digitale læringsformer og læring gennem leg og spil, sidstnævnte som et middel til at skabe kreativitet og innovation.