logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Specialtandpleje

Læs mere om tilbuddet om specialtandpleje for borgere med fysisk og psykisk udviklingshæmning som ikke kan benytte de almene tandplejetilbud.
Opdateret 14.06.2021

Specialtandpleje

Specialtandpleje er et tandplejetilbud til fysisk og psykisk udviklingshæmning, sindslidelse og kronisk syge med så stor funktionsnedsættelser, at de ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud hos praktiserende tandlæge.

Du skal visiteres til specialtandpleje

Du bliver henvist til Specialtandplejen via et kommunal/regionalt botilbud, privatpraktiserende tandlæger/læger/Psykiatrisk hospitalsafdeling eller særligt dagtilbud, sender henvisningsblanket til Overtandlægen, Tandplejen Sønderborg Kommune.

Hvis der efterfølgende sker ændringer i din situation, kan du udvisiteres af specialtandpleje.

Hvad koster specialtandpleje?

Den maksimale egenbetaling for deltagelse i specialtandplejen i 2021 er 2.050 kr..  Egenbetalingen reguleres én gang årligt pr. 1. januar. Egenbetalingen er kun gældende for personer, der er fyldt 18 år. Der er ingen egenbetaling for børn under 18 år.

Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, kan du søge tilskud til egenbetalingen. Da tilskuddet ikke sker automatisk, skal du selv søge om det.

Du er selv ansvarlig for transport til og fra sygehuset.