Støtte til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger

Der gives tilskud til bevaringsværdige ejer- og andelsboliger gennem Bygningsforbedringsudvalget.

Bygningsforbedringsudvalget giver tilskud til bevaringsværdige ejer- og andelsboliger.

Hvad kan jeg søge om tilskud til?

Ifølge byfornyelsesloven kan der gives tilskud til:

 • Bygninger, der er omfattet af de udarbejdede kommuneatlas, der findes for tidligere Gråsten, Nordborg, Sønderborg og til dels Augustenborg kommune.
 • Bygninger, som ligger inden for et område med en bevarende lokalplan.
 • Bygninger beliggende i udpegede områder, hvor der sættes fokus på at bevare kulturmiljøer – jf. kommunens hovedstruktur.
 • De, af tidligere Sønderjyllands Amt, udpegede kulturmiljøer i kommunen.
 • Bygninger, som ved besigtigelse findes bevaringsværdige.

Tilskud gives til udvendig istandsættelse og har til formål at føre husene tilbage til deres oprindelige stil og materialeholdning, som fx

 • Tage, tagrender og skorsten, kviste, tårne og ovenlys.
 • Ydermur, facadeudsmykninger og arkitektoniske detaljer.
 • Koblede vinduer, støbejernsvinduer og indvendige forsatsruder. (Der gives ikke tilskud til moderne vinduesprincipper, herunder snydesprosser og træ/alu. vinduer)
 • Døre og porte i oprindelige udformning.
 • Karnapper, altaner, verandaer og udestuer, der er en del af den oprindelige bygning.
 • Fundamenter, stenpikning under tagdryp. Indgangspartier, udvendige trapper og kældernedgange.​
Er min bygning bevaringsværdig?

På kortet kan du se, om din bygning er bevaringsværdig.

Hvordan ansøger jeg om tilskud?

Ansøg via ansøgningsskemaet på linket øverst på siden.

Hvilke betingelser er der for støtten og tilskuddets størrelse?

Du kan søge om støtte til bevaringsværdige ejendomme, hvor du bor i ejendommen. Hvis din ejendom er delvist udlejet, kan du kun søge om støtte til den del af ejendommen, som du bor i.

For bevaringsværdige bygninger (bevaringsværdi 1-4) gælder, at tilskuddet højst kan udgøre 1/3 af de støtteberettigede udgifter.

De ansøgte renoveringsarbejder må ikke være igangsat, førend der er givet endelig tilsagn om støtte. Istandsættelsesarbejderne skal enten opretholde bygningens nuværende bevaringsværdi eller fremme husets oprindelige udtryk ved at anvende oprindelige materialer og udformningsprincipper.

Der ydes ikke tilskud til arbejder, hvor den samlede udgift ligger under 20.000 kr.

Udgifter til tinglysning af deklaration betragtes som en støtteberettiget udgift, når tilskuddet overstiger 50.000 kr.

Dog stilles vilkår om, at støttesumme over 50.000 kr. tilbagebetales i tilfælde af, at ejendommen sælges indenfor 10 år efter udstedelse af bevillingen.

Ved beløb under 50.000 kr. skal der ikke tinglyses deklaration.

Hvornår er der ansøgningsfrist for ansøgninger?

Der er ansøgningsfrist for ansøgninger til Bygningsforbedringsudvalget:

 • Onsdag den 7. december 2022 (Ansøgningsfrist den 7. november 2022)

Kontakt os

Tilskud til bevaringsværdige boliger - By & Landskab
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg

Åbningstider:

Mandag - onsdag: 8.00 - 15.00
Torsdag: 8.00 - 17.00
Fredag: 8.00 - 14.00

Telefontider:

Mandag - onsdag: 9.00 - 15.00
Torsdag: 9.00 - 17.00
Fredag: 9.00 - 14.00