logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

STUs målgruppe

STU er et tilbud til dig med særlige behov, herunder nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.
Opdateret 21.09.2021

Målgruppe

STU er en 3-årig ungdomsuddannelse målrettet unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov. 

For at tilhøre uddannelsens målgruppe, må man ikke kunne gennemføre en anden ungdomsuddannelse, heller ikke med hjælpemidler. Det vil i praksis sige, at unge, der kan gennemføre fx en EGU(erhvervsgrunduddannelse), ikke er i målgruppen. 

Unge i målgruppen har et retskrav på at få STU. Læs samarbejdsaftale for STU her:

 

ungdom.jpg