Sundhedstilbud til virksomheder og arbejdspladser

Virksomheder i Sønderborg Kommune kan få hjælp til en række tiltag gennem Sunde Arbejdspladser, som fremmer sundheden på arbejdspladsen.

Kontakt vores team hos Sunde Arbejdspladser, hvis du kunne tænke dig en virksomhed med:

 • Lavere sygefravær og øget produktivitet?
 • Større engagement og tilfredshed blandt medarbejderne?
 • Mere energi, velvære og overskud hos medarbejdere og ledelse?
 • Ry for at have gode attraktive arbejdsvilkår for medarbejderne?
 • Røgfri arbejdstid? 
Kan jeg få et gratis sundhedstjek?

Et sundhedstjek er en frivillig og uforpligtende samtale for alle ansatte over 18 år, som indebærer:

 • Et kort sundhedstjek på arbejdspladsen
 • Mulighed for at få målt vægt, fedtprocent og muskelmasse
 • En samtale med en sundhedsvejleder 
 • Støtte til at træffe sunde valg i hverdagen
 • Relevante indsatser for den enkelte medarbejder

Ledelsen kan desuden få anbefalinger og sparring til sundhedsfremme på arbejdspladsen samt få tilbud om arbejdspladsforløb, hvor alle ansatte eller en afgrænset gruppe får introduktion til fx elastiktræning, rygestop, kostoplæg mm. 

 

Kan jeg uddanne en sundhedsnøgleperson?

Som privat virksomhed kan I tilbydes en gratis uddannelse af en eller flere sundhedsnøgleperson(er). Nøglepersonen får viden om trivsel og sundhed, lærer at motivere sine kolleger, iværksætter sunde tilbud i samarbejde med ledelsen og kan deltage på netværksmøde for sundhedsnøglepersoner. Det er med til at skabe arbejdsglæde, sundhed og trivsel på netop jeres arbejdsplads.

Uddannelsen foregår på Udviklingshuset i Havnbjerg over to dage.

Hvilke sundhedstilbud fra Sønderborg Kommune kan mine medarbejdere ellers få glæde af?

Sundhedscentret har mulighed for at støtte den enkelte borger med forløb inden for:

 • Hjælp til rygestop
 • Muskel-skelet forløb og forebyggelse af nedslidning
 • Kroniske smerter
 • Kronisk sygdom
 • Overvægt
 • Angst og depression

Kontakt os for at høre mere.

Kontakt os

Sundhedscentret - Forebyggelsesenheden
Grundtvigs Allé 150
6400 Sønderborg

Telefontider:

Mandag - fredag: 08.00 - 09.00