logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Sundhedsudvalgets budget

Her kan du læse mere om økonomien bag de politikområder, der hører under udvalget - blandt andet sundhed og forebyggelse.
Opdateret 21.02.2019

Lagkagediagram

Politikområde nr. Område Mio.kr.
13 Sundhed og forebyggelse 98,0
19 Medfinansiering af sundhedsvæsenet 367,0

 

Klik her for at se udvalgsmedlemmerne og udvalgets opgaver.

Byrådet har besluttet en række visioner og mål indenfor Sundhedsudvalgets to hovedområder:

Politikområde 13 Sundhed og forebyggelse

Politikområdet omfatter sundhedsfremmende og forebyggende tiltag, hvor aktiviteter vil blive igangsat jf. Sundhedspolitikken 2019-2022 med udgangspunkt i de fem fokusområder: tobak, mental sundhed, fysisk aktivitet, overvægt og kronisk sygdom. Sundhedspolitikken er i høring indtil slutningen af januar 2019 og vil blive forelagt for Byrådet i marts måned 2019.

Politikområdet omfatter desuden drifts- og myndighedsopgaver på følgende områder:

 • Sundhedscentret 
 • Sundhedsplejen
 • Tandpleje, børn og unge
 • Tandregulering
 • Specialtandpleje
 • Omsorgstandpleje
 • Frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde
 • By - og boligsocial indsats - sundhed og trivsel i boligområderne
 • Sundhedsordningen for ansatte

Politikområde 19 Medfinansiering af sundhedsvæsenet

Politikområdet omfatter udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Sønderborg Kommune medfinansierer regionernes udgifter til:

 • behandling på somatiske og psykiatriske sygehuse
 • honorarer på sygesikringsområdet

Sønderborg Kommune finansierer alle udgifter til:

 • færdigbehandlede patienter, der ikke straks kan hjemtages fra sygehusene
 • ophold på hospice
 • specialiseret genoptræning på sygehuse

Politikområdet omfatter endvidere befordring af borgere til træning, vederlagsfri fysioterapi, gebyrer til Patientombuddet, deltagelse i den tværsektorielle IT-strategi, sundhedsdatanettet m.v.