logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Syn

CHK tilbyder udredning og afdækning af dine synsvanskeligheder.
Opdateret 28.01.2021

Hos CHK Sønderborg arbejder en synskonsulent, en sagsbehandler og en synsmedarbejder med:

  • Synsvanskeligheder og lysfølsomhed
  • Ansøgning om synshjælpemidler
  • Ansøgning om svagsyns- og specialoptik samt øjenproteser
  • ADL (Almindelig Daglig Levevis)
  • Orientering og Mobility.

Målgruppen er primært voksne borgere i Sønderborg Kommune. Medarbejderne behandler også ansøgninger om hjælpemidler eller optik (fx briller og kontaktlinser) til børn, hvis der er søgt om hjælpemidler til hjemmet.

Hvis dit barn med synsnedsættelse har et behov for hjælpemidler eller vejledning i institution eller skole, kan du henvende dig til en børnesynskonsulent eller til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (link).

Hvis udredningen viser et behov, tilbyder vi efterfølgende afprøvning af hjælpemidler, specialundervisning samt rådgivning og vejledning. Vi underviser efter lov om specialundervisning for voksne ud fra en individuel undervisningsplan, og vi bevilger hjælpemidler efter lov om social service.

Du behøver ikke en henvisning fra en læge for at kontakte medarbejderne på synsområdet for rådgivning og vejledning om din synsnedsættelse.

Søger du om synshjælpemidler, svagsyns- og specialoptik eller en øjeprotese skal der altid foreligge øjenlægeoplysninger i forbindelse med behandlingen af din ansøgning.

Synsvanskeligheder og lysfølsomhed

Har du nedsat syn, kan du henvende dig til synskonsulenten. Ud fra din beskrivelse vil konsulenten vurdere, om der er behov for at indhente helbredsoplysninger om dit syn og besøge dig i dit hjem, eller om du kan hjælpes med telefonisk rådgivning. Ofte vil synskonsulenten spørge ind til, hvornår du sidst har fået nye briller. Er det længe siden, eller har dit syn ændret sig siden sidste brille, vil du blive opfordret til at opsøge en optiker. Vi oplever, at nye briller i nogle tilfælde kan kompensere for mindre synsproblematikker.

Du kan også kontakte CHKs synskonsulent, hvis du er lysfølsom eller har andre synsproblemer efter fx en hjerneskade eller en hjernerystelse. Synskonsulenten kan vejlede dig om, hvordan du kan klare din hverdag på trods af din lysfølsomhed. I nogle tilfælde kan synskonsulenten anbefale afprøvning af hjælpemidler eller undersøgelse hos en optiker eller øjenlæge.

Ansøgning om synshjælpemidler

Ansøger du, eller andre på vegne af dig, om synshjælpemidler, vil synskonsulenten besøge dig i dit hjem. Før besøget vil synskonsulenten indhente oplysninger om dit syn fra en øjelæge eller et sygehus. Oplysningerne skal bruges til at vurdere til ansøgning efter hjælpemiddellovgivningen. Ud fra oplysningerne om dit syn og en samtale med dig om dine synsproblemer og behov kan synskonsulenten vurdere hvilke hjælpemidler, der kan kompensere for dine udfordringer. Hvis det er muligt, laver synskonsulenten en afprøvning af hjælpemidler allerede ved sit besøg hos dig.

Reparation af synshjælpemidler

Har du et defekt synshjælpemiddel, som er bevilget af CHK, skal du henvende dig til CHK på tlf. 88 72 47 60 i mellem klokken 8-9 eller 13-14. Du kan også sende en mail på chk@sonderborg.dk Personalet vil vurdere, om dit hjælpemiddel kan repareres, eller om det er nødvendigt at skifte det ud. 

Oplever du generelt problemer med hjælpemidlet, eller har du besvær med at bruge det, kan du også henvende dig til os. Personalet kan hjælpe dig med at lære at bruge dit hjælpemiddel. Det kan også være, at du har brug for at få udskiftet dit hjælpemiddel til et andet, som du bedre kan betjene. Det er vigtig, at bevilgede hjælpemidler fungerer og bruges korrekt, så du får mest muligt ud af hjælpemidlet.

Ansøgning om svagsyns- og specialoptik samt øjenproteser

CHK behandler ansøgninger om svagsynsoptik, specialoptik og øjenproteser. I nogle tilfælde kan du få bevilget et tilskud til briller og kontaktlinser. Ofte kan din optiker vejlede dig om, om det er relevant at søge om et tilskud til den optik, du har brug for. Du er også altid velkommen til at kontakte CHK for at få vejledning om dine muligheder.

Hvis du vil søge om tilskud til optik eller en øjenprotese, skal du udfylde ansøgningsskemaet her (Link: https://www.borgeronline.dk/540/kb8074ff). Du kan få hjælp til at udfylde et ansøgningsskema ved Borgerservice, hvis du ikke kan søge digitalt. CHK behandler din ansøgning ud fra bl.a. dine oplysninger, oplysninger om dit syn og et tilbud fra din optiker på den løsning, du har brug for. Oplysningerne om dit syn får vi ofte fra din øjenlæge eller dit sygehus. Du får besked fra personalet, hvis der er behov for nyere oplysninger for behandlingen af din ansøgning.

Hvis du får bevilget svagsyns- eller specialoptik, skal du henvende dig til din optiker, når du har fået bevillingen. Hvis du får bevilget en øjenprotese, skal du tage din bevilling med til din aftale med din protesemager.

Vær opmærksom på, at CHK bevilger svagsyns- og specialoptik som hjælpemidler efter Lov om social service til borgere med varig og væsentligt nedsat syn eller en medicinsk-optisk-defineret, varig øjenlidelse.

Svagsynsoptik er primært optik med forstørrende virkning, fx en lupbrille, kikkertbrille eller en kombination af dem begge. Specialoptik er optiske hjælpemidler, der er specialfremstillet, fx briller, kontaktlinser, prismebriller eller filterbriller.

Optik (briller og kontaktlinser) kan ikke bevilges som hjælpemiddel på en ren optisk indikation, fx hvis du alene har behov for briller eller kontaktlinser, fordi du

  • er langsynet
  • er nærsynet
  • har en bygningsfejl
  • har forskellige styrker på øjnene.

Du kan kontakte CHK, hvis du hwar spørgsmål til, om du har andre muligheder for at søge tilskud til køb af briller eller kontaktlinser.

ADL (Almindelig Daglig Levevis)

Er du blind eller meget svagseende, og har du udfordringer med at klare de daglige gøremål, kan du henvende dig til CHKs synskonsulent. Synskonsulenten er uddannet ADL-instruktør og kan tilbyde et undervisningsforløb, der har fokus på dine udfordringer. Forløbet bliver planlagt efter en samtale med dig om hvilke daglige gøremål, du gerne vil arbejde med at klare bedre på trods af din nedsatte synsfunktion. Undervisningen vil ofte foregå hjemme hos dig, hvis det er dér, du oplever udfordringer.

Orientering og Mobility

Oplever du, som blind eller meget svagseende, problemer med at færdes i eller uden for dit hjem, kan du kontakte CHKs synskonsulent. Synskonsulenten er uddannet Orientering- og Mobility-instruktør og kan tilbyde et individuelt undervisningsforløb. Forløbet planlægges ud fra dine ønsker og udfordringer.

Hvis du ikke tidligere har fået undervisning i Orientering og Mobility, vil du først blive undervist i at bruge en mobilitystok. Det er er en helt særlig teknik, som du skal kunne, før undervisningen af fx en ny rute kan starte.