logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Tale

CHK tilbyder udredning og afdækning af dine talevanskeligheder.
Opdateret 28.01.2021

Hos CHK Sønderborg arbejder to talekonsulenter med:

 • Sproglige vanskeligheder efter erhvervet hjerneskade (afasi, taleapraksi, dysartri og kognitive kommunikative vanskeligheder)
 • Stemmevanskeligheder
 • Sproglige og/eller stemmevanskeligheder på grund af en progredierende neurologisk lidelse
 • Stammen
 • Følger efter mundhule- eller strubecancer.

Hvis udredningen viser et behov, tilbyder vi efterfølgende specialundervisning, rådgivning og vejledning. Vi underviser efter lov om specialundervisning for voksne ud fra en individuel undervisningsplan, som vi laver sammen med dig og evt. dine pårørende.

Målgruppen er voksne borgere i Sønderborg Kommune.

Du kan blive henvist til talekonsulenterne af sygehuset eller en anden fagperson. Du kan også selv henvende dig.

Erhvervet hjerneskade

Talekonsulenterne tilbyder undervisning til borgere med erhvervet hjerneskade, som har vanskeligheder med sprog-, tale-, læse-, og/eller skrivefunktionen. Undervisningen foregår som ene- og/eller holdundervisning. Et undervisningsforløb starter typisk efter udskrivelse fra sygehus eller rehabiliteringscenter.

De sproglige vanskeligheder efter en apopleksi (blødning eller blodprop i hjernen) kan fx være:

 • Afasi

Afasi er en nedsat evne til at anvende eller forstå sproget. Afasi findes i alle sværhedsgrader fra lette vanskeligheder med at finde ord til meget svære vanskeligheder, hvor kommunikation næsten er umuligt.

 • Taleapraksi

Taleapraksi er en talemotorisk forstyrrelse, der påvirker evnen til at udføre viljestyrede mundbevægelser. Forstyrrelsen forekommer oftest sammen med afasi. Har man kun taleapraksi, har man ingen problemer med sprogforståelse eller med at læse og skrive. Taleapraksi giver bl.a. vanskeligheder med udtale, taletempo og at sætte tale i gang.

 • Dysartri

Dysartri er en motorisk talevanskelighed, som opstår, fordi taleorganerne ikke fungerer normalt. Vejrtrækning, stemmebånd, ganesejl (der hvor drøblen sidder), tunge, læber og kæbe er alle vigtige dele i normal udtale. Hvis bare et af områderne er påvirket af en hjerneskade, vil det ofte kunne høres på udtalen. Dysartri kan være forbigående eller kronisk. Dysartri påvirker talens tydelighed, forståelighed og naturlighed.

 • Kognitive kommunikative vanskeligheder

Kognitive kommunikative vanskeligheder (KKV) kan fremtræde som mere usynlige sprogvanskeligheder. En person med KKV kan fx have problemer med opmærksomhed, koncentration, hukommelse, overblik, planlægning og/eller problemløsning. Hvis du eller din pårørende ofte taber tråden, har problemer med at samtale i baggrundsstøj eller har svært ved at strukturere dagligdagen og samtaler, kan det være kognitive kommunikative vanskeligheder.

Stemmevanskeligheder

Talekonsulenterne tilbyder undervisning til borgere med stemmevanskeligheder. Problemer med stemmen kan fx være:

 • Vedvarende hæshed
 • Svigtende stemme
 • Klumpfornemmelse i halsen
 • Svag eller anstrengt stemme
 • Ømhed eller svie i halsen
 • Hoste- eller rømme trang
 • Gener i halsen efter en operation.

Problemerne må ikke skyldes almindelig sygdom (forkølelse, ondt i halsen eller lignende) og varer typisk længere tid. Hvis du har et eller flere af de nævnte problemer med din stemme, skal du bestille tid til undersøgelse hos en øre-, næse-, halslæge. Øre-, næse-, halslægen kan undersøge, om der er en årsag til dine stemmeproblemer, som skal behandles, eller henvise til flere undersøgelser på sygehuset.

Hvis øre-, næse-, halslægen ikke finder en behandlingskrævende årsag til dine problemer, kan du få hjælp af en talekonsulent. Talekonsulenten starter med at lave en analyse af din stemme og en vurdering af dine problemer. Herefter kan du få tilbudt individuelt tilrettelagt specialundervisning. Undervisningen kan bl.a. bestå af:

 • Stemmeøvelser for fx klang og styrke
 • Afspænding
 • Åndedrætsøvelser
 • Holdningskorrektion.

Du kan blive henvist til logopædisk stemmeundervisning af din øre-, næse-, halslæge eller af sygehuset. Du kan også selv henvende dig til en talekonsulent, hvis du har problemer med din stemme.

Tale- og/eller stemmevanskeligheder på grund af en progredierende neurologisk lidelse

Fremadskridende neurologiske lidelser, fx Parkinsons sygdom og Dissemineret Sklerose, kan påvirke din stemme, tale, mimik og dit kropssprog. Når det sker, påvirker det din kommunikation med dine pårørende.

Du kan få brug for flere undervisningsforløb, når du lider af en progredierende sygdom. Du kan få et nyt forløb, når du oplever et funktionsfald, der har væsentlige følger for kommunikationen. Undervisningen foregår som ene- og/eller holdundervisning. Talekonsulenten vurderer sammen med dig, hvilket tilbud der er det rette for dig. Undervisningen er individuelt tilrettelagt efter dine kommunikationsudfordringer.

Stammen

Stammen er en talelidelse og et kommunikationsproblem, der kan bestå af:

 • Gentagelser af ord, stavelser eller enkeltlyde
 • Forlængelser af enkeltlyde
 • Blokeringer af talestrømmen.

Stammen påvirker ofte mere end bare kommunikationen. En person med stammen er ofte generet af talelidelsen i sit sociale live og kan have en negativ opfattelse af sig selv. Talelidelsen påvirker ofte også uddannelsesvalg eller jobsituation.

Hvis du er generet af stammen, kan du kontakte en talekonsulent. Talekonsulenten kan tilbyde undervisning, der giver dig nogle strategier, så du klarer dig bedre med din stammen.

Følger efter mundhule- eller strubecancer

Enkelte borgere i Sønderborg Kommune rammes årligt af mundhule- eller strubecancer. CHK samarbejder med Odense Universitetshospital, og efter en operation for mundhule- eller strubecancer vil du blive kontaktet af en talekonsulent om muligheden for tale- og/eller stemmeundervisning.