logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Nedrivningsanmeldelse for Buskmosevej 10, 6300 Gråsten

07.07.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af to bevaringsværdige bygninger på adressen Buskmosevej 10, 6300 Gråsten.

Bygningerne står registreret med bevaringsværdier på 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4-6 ugers offentlig høring.

Tillægsgodkendelse til gårdbiogasanlæg

08.03.2019 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 8. marts 2019 meddelt tillægsgodkendelse til Gårdbiogasanlæg, Buskmosevej 37a, 6300 Gråsten, som vil udvide med 2 nye tanke, jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1.

Klagefristen er til den 5. april 2019

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 

 

Miljøgodkendelse til Biogasanlæg, Buskmosevej 39, 6300 Gråsten

10.08.2018 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 10. august 2018 meddelt miljøgodkendelse til Gunnar Wildenschild, Buskmosevej 39, 6300 Gråsten, som vil etablere et gårdbiogasanlæg, jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1.

Klagefristen er til den 7. september 2018

Aktindsigt
Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger

Sider