logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at etablere solcelleanlæg på ejendommen matr. nr. 2b Asserballe Ejerlav, Asserballe, der ligger på Bygaden 42, 6440 Augustenborg

13.07.2022 -- basc@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at etablere solcelleanlæg på staldbygningens tagfalde svarende til 155 m2 på ejendommen matr.nr. 2b Asserballe Ejerlav, Asserballe. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse i landzone.

Nedrivningsanmeldelse for Bygaden 11, Asserballe, 6440 Augustenborg

16.04.2018 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af en bevaringsværdig bygning på ejendommen Bygaden 11, Asserballe, 6440 Augustenborg. Ejendommen står registreret med en bevaringsværdi på 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4 ugers offentlig høring.

Landzonetilladelse til opførelse af ca. 350 m2 bygning og dertilhørende 12 m høj skorsten

18.09.2017 -- giad@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af en ca. 350 m2 stor bygning og dertilhørende 12 meter høj skorsten, til anvendelse for parkering af biler og opbevaring af motorredskaber på matr. nr. 10 Asserballe, der ligger på Bygaden 4, 6440 Augustenborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.

Forudgående høring i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse til udvidelse af konsumægsproduktion på adressen Bygaden 42, 6440 Augustenborg

01.07.2016 -- ltry@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse
til udvidelse af en økologisk konsumægsproduktion på Bygaden 42,
6440 Augustenborg. Dyreholdet på ejendommen ønskes udvidet fra
20.000 årshøner, svarende til 117,65 DE til 52.000 årshøner
svarende til 305,88 DE. I forbindelse med udvidelsen skal der
bygges en ny stald på 4.400 m2 ca. 200 m syd/sydvest for den
eksisterende stald.

§ 11 Miljøgodkendelse af økologisk konsumægsproduktion Bygaden 42, 6440 Augustenborg

13.05.2016 -- ltry@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Lov om
miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug § 11, stk. 2 på Bygaden 42,
6440 Augustenborg matr. nr. 2b Asserballe, Asserballe ejerlav,
til en produktion på 22.000 økologiske årshøner til
konsumægsproduktion, svarende til 129,41 DE.

Sider