logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Vedtaget lokalplan for Dybbøl Bygade 58, Dybbøl Sønderborg

30.09.2019 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Byråd har den 7. oktober 2019 vedtaget lokalplan nr. 4.11-4 for Boliger ved Dybbøl Bygade, Dybbøl, endeligt.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at opføre en tæt-lav boligbebyggelse med op til 9 boliger.

Bemærkninger til lokalplanen har medført følgende ændringer:

I redegørelsen er der under ”Spildevand og overfladevand” sket en tekstmæssig rettelse angående tilslutning til offentligt kloaknet. 

Vedtaget kommuneplantillæg for Dybbøl Bygade 58, Dybbøl, Sønderborg

28.06.2019 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Byråd har den 22. maj 2019 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13, der omfatter Dybbøl Bygade 58, matr.nr. 426, samt del af matr.nr. 359, Dybbøl ejerlav.

Kommuneplantillægget ændrer anvendelsen af området fra offentligt formål til boligformål. Tillægget til kommuneplanen danner grundlag for en lokalplan for det pågældende område, som er i høring indtil den 22. juli 2019.

Forslag til lokalplan for boliger ved Dybbøl Bygade, Dybbøl

12.06.2019 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Byråd har den 4. juni 2019 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 4.11-4 for boliger ved Dybbøl Bygade, Dybbøl. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget.

Forslaget har været sendt i høring i perioden 29. marts til 29. april 2019. På grund af proceduremæssige årsager, sendes forslaget i fornyet høring.

Forslag til kommuneplantillæg for Dybbøl Bygade 58, Dybbøl, Sønderborg

12.02.2019 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Byråd har den 5. februar 2019 besluttet at offentliggøre forslag til kommuneplantillæg nr. 13, der omfatter Dybbøl Bygade 58, matr.nr. 426, samt del af matr.nr. 359, Dybbøl ejerlav. Området udgør ca. 2.700 m2. Samtidig er miljøscreeningen for området vedtaget.

Kommuneplantillægget ændrer anvendelsen af området fra offentligt formål til boligformål. Tillægget til kommuneplanen danner grundlag for en lokalplan for det pågældende område, som bliver udarbejdet og sendt i høring i foråret 2019.

Idehøring om ændring af anvendelse for et område ved Dybbøl Bygade 58, Sønderborg

17.12.2018 -- Tim Heuschkel

Sønderborg kommune planlægger for at opføre boliger på en grund ved Dybbøl Bygade 58, Sønderborg.

Baggrund

En privat bygherre ønsker at opføre en tæt-lav boligbebyggelse på grunden, der tidligere husede nogle erhvervs-bygninger. Grunden ligger i et område, der planmæssigt er udlagt til offentlige formål, herunder sportsanlæg og grønne områder. Ved ny bebyggelse, hvor anvendelsen ikke er i overensstemmelse med et offentligt formål, kræves kommuneplantillæg samt efterfølgende lokalplan.