logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre en ny helårsbeboelse

08.06.2020 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre enfamiliehus på 180 m², indbygget carport på 52 m² samt overdækning på 10 m² og terrænregulering på ejendommen matr.nr. 280, Adsbøl, Gråsten-Adsbøl, der ligger på Egevej 11, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Landzonetilladelse til at garage på 85 m² samt forlængelse af hustag til brug for carport på 46 m², Egevej 3, 6300 Gråsten

29.01.2020 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at etablere garage på 85 m² samt forlængelse af hustag til brug for carport på 46 m², Egevej 3, 6300 Gråsten

Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven