logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at sammenlægge to boligenheder

06.05.2022 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at nedlægge en boligenhed og sammenlægge de to eksisterende boliger på hhv. 125 m2 og 193 m2 til én bolig på ejendommen matr.nr. 29 Ertebjerg, Tandslet, der ligger på Elleskov 2, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse i landzone.