logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Nedrivningsanmeldelse for Elstrup Overby 1, Elstrup, Nordborg

26.02.2020 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af to bevaringsværdige bygninger på adressen Elstrup Overby 1, Elstrup, Nordborg. Bygningerne står registreret med bevaringsværdier på hhv. 3 og 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4-6 ugers offentlig høring.

Afgørelse om ikke VVM-pligt for et skovrejsningsprojekt ved Elstrup

17.07.2015 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 25. juni 2015 modtaget anmeldelse om skovrejsning på matr.nr. 360 Elstrup ejerlav, Egen. Projektet omfatter 3,2 ha skovrejsning på landbrugsjord. 

Skovrejsning er opført på bilag 2, punkt 1 d, nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet
(VVM) i medfør af lov om planlægning.