logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Afgørelse om ikke VVM-pligt af Als Flugtskydningsklub, Færgevej 3b, 6430 Nordborg

13.04.2022 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 13. april 2022 truffet afgørelse om, at etablering af støjvolde med brug af lettere forurenet jord (kategori 2 jord) ved Als Flugtskydningsklub, Færgevej 3b, 6430 Nordborg, ikke er VVM-pligtig.

Afgørelsen kan påklages. Klagefristen er den 11. maj 2022

 

Landzonetilladelse til at terrænregulere med kategori 2 jord

13.04.2022 -- giad@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at terrænregulere eksisterende støjvolde med kategori 2 jord, så de lever op til krav om støjdæmpning, og reetablering af terræn til 2007-niveau med ren jord på ejendommen matr.nr. 1279 Nordborg, der ligger på Færgevej 3B, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af ubebygget areal i landzone.

Landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus

13.05.2020 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre et nyt enfamiliehus på 182 m2 samt en overdækket terrasse på 45 m2 og et overdækket areal på 23 m2 på ejendommen matr.nr. 34A Blans, Ullerup, der ligger på Færgevej 1, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Sider