logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at etablere solcelleanlæg på ejendommen matr.nr. 375 Hundslev, Notmark, der ligger på Fynshavvej 44, 6440 Augustenborg

07.07.2022 -- basc@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at etablere solcelleanlæg på staldbygningens tagflade svarende til 310 m2 på ejendommen matr.nr. 375 Hundslev, Notmark, der ligger på Fynshavvej 44, 6440 Augustenborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse.

Landzonetilladelse til at genopføre et nyt stuehus med dertilhørende garage på ejendommen matr.nr. 40, Elstrup, Egen der ligger på Fynshavvej 39, 6430 Nordborg

31.03.2022 -- basc@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre et nyt stuehus på 350 m2 med dertilhørende garage på 100 m2 på ejendommen matr.nr. 40, Elstrup, Egen, der ligger på Fynshavvej 39, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Nedrivningsanmeldelse for ejendommen Fynshavvej 39, 6430 Nordborg

11.03.2015 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har besluttet ikke at nedlægge forbud efter § 14 i planloven mod nedrivning af den bevaringsværdige ejendom beliggende Fynshavvej 39, 6430 Nordborg. Ifølge § 18, stk. 4 i lov om bygningsfredning skal beslutningen offentliggøres. 

Det er muligt at klage over denne afgørelse i indtil 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort. 

Nedrivningsanmeldelse for ejendommen Fynshavvej 39, 6430 Nordborg

04.02.2015 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune orienterer om en anmeldelse om nedrivning af en bevaringsværdig bebyggelse på Fynshavvej 39, 6430 Nordborg. Bygningerne er registreret med bevaringsværdi 5 på SAVE-skalaen og er således omfattet af et nedrivningsforbud i henhold til bygningsfredningsloven.

Ejendommen består af et stuehus fra 1900 og en driftsbygning fra 1923. Begge er fine tidstypiske bygninger i en tilsyneladende god tilstand.