logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Tillægsgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt af Nature Energy Sønderborg A/S, Glansager 4C, 6400 Sønderborg

13.11.2019 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 13. november 2019 meddelt tillægsgodkendelse til Nature Energy Sønderborg A/S, Glansager 4C, 6400 Sønderborg, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Nature Energy Sønderborg A/S har søgt om ændring af luftafkast på biogasanlægget Nature Energy Sønderborg.

Sønderborg Kommune har ligeledes den 13. november 2019 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtig.

Afgørelserne kan påklages. Klagefristen er den 11. december 2019.

Aktindsigt

Nature Energy Sønderborg A/S , Glansager 4C- Ansøgning om miljøgodkendelse

09.10.2019 -- llni@sonderborg.dk

Nature Energy Sønderborg A/S, Ørbækvej 260, 5220 Odense SØ har søgt om miljøgodkendelse til at etablere et særskilt luftrenseanlæg og afkast fra opgraderingsanlægget på biogasanlægget, Glansager 4C, 6400 Sønderborg. 

 For at give offentligheden lejlighed til at udtale sig, skal vi gøre opmærksom på, at enhver har ret til at:

Miljøgodkendelse til Jes Iversen Vognmandsforretning

08.03.2019 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 8. marts 2019 meddelt miljøgodkendelse til Jes Iversen Vognmandsforretning, Glansager 2, 6400 Sønderborg, som vil etablere en affaldsvirksomhed, jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1. Klagefristen er til den 5. april 2019

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 

Miljøgodkendelse til NGF Nature Energy Sønderborg ApS, Glansager 4C, 6400 Sønderborg

09.10.2018 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 9. oktober 2018 meddelt miljøgodkendelse til NGF Nature Energy Sønderborg ApS, Glansager 4C, 6400 Sønderborg, som vil etablere et biogasanlæg til behandling af op til 600.000 tons biomasse årligt, jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1.

Klagefristen er til den 6. november 2018.

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

NGF Nature Energy Sønderborg ApS - Ansøgning om miljøgodkendelse til etablering og drift af et biogasanlæg

16.08.2018 -- llni@sonderborg.dk

NGF Nature Energy Sønderborg ApS, Ørbækvej 260, 5220 Odense SØ har søgt om miljøgodkendelse til etablering og drift af et biogasanlæg på matrikelnr. 47, Lambjerg, Hørup, Glansager 4C, 6470 Sydals

For at give offentligheden lejlighed til at udtale sig, skal vi gøre opmærksom på, at enhver har ret til at: