logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at ændre anvendelse fra udhus til bolig

22.11.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at inddrage 37 m² udhus til bolig på ejendommen matr.nr. 108 Snogbæk, Sottrup, der ligger på Kasmosevej 14, 6400 Sønderborg. Samtidig lovliggøres bygning 4 og 6 opført i 1960´erne til garage inklusiv overdækning mod vest. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om anvendelse af bebyggelse i landzone. 

Ikke-påbud om undersøgelser/målinger i forhold til jordforureningsloven ved ophør af IE- husdyrbrug

16.12.2020 -- antn@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune vurderer, at der ikke er risiko for, at husdyrbruget har givet anledning til forurening af jorden eller grundvandet på Kasmosevej 9, 6400 Sønderborg. Der træffes hermed afgørelse om ikke at meddele påbud om yderligere undersøgelser/målinger. Ikke-påbuddet meddeles i henhold til Jordforureningslovens §38k stk. 3.