logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til lovliggørelse af ændret anvendelse mv.

20.12.2017 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til lovliggørelse af 165 m² beboelse i en tidligere lade, lovliggørelse af 52 m² garagebygning heraf er 7 m² en overdækning, en fritliggende pavillon på 8 m², en carport på 23 m² og et udhus på 11 m² på ejendommen matr. Nr. 16 og 171 Ladegård, Kværs, der ligger på Limbækvej 6, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35 stk. 1 i planloven.

Landzonetilladelse til ændret anvendelse og etablering af en ridebane

26.10.2016 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at ændre anvendelsen af eksisterende bygninger, opføre et læskur til heste samt etablere en ridebane på 20 x 60 meter på ejendommen matr.nr. 12 Ladegård, Kværs, der ligger på Limbækvej 14, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.

Dispensation til hold af heste inden for 50 m af nabo på adressen Limbækvej 14, 6300 Gråsten

16.08.2016 -- ltry@sonderborg.dk

Sønderborg Kommuner meddeler hermed dispensation til
hold af heste i en afstand minde end 50 m fra en
nabobeboelse med hjemmel i ”Bekendtgørelse om
erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.
§ 4”. Dispensationen gælder for opstaldning af op til
4 heste inden for de 50 m af nabo i bygning 1 på figur 1.