logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Tillæg til miljøgodkendelse til klargøringshal i Sønderborg Lufthavn, Lufthavnsvej 4, 6400 Sønderborg

17.11.2020 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 17. november 2020 meddelt tillægsgodkendelse til Sønderborg Lufthavn, Lufthavnsvej 4, 6400 Sønderborg, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Lufthavnen har søgt om etablering af en klargøringshal til biler.

Afgørelsen kan påklages. Klagefristen er den 15. december 2020.

Aktindsigt