logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Tillægsgodkendelse til og afgørelse om ikke VVM-pligt af Universe Science Park

24.03.2017 -- llni@sonderborg.dk

Tillægsgodkendelse til og afgørelse om ikke VVM-pligt af Universe Science Park, Mads Patent Vej 1, 6430 Nordborg

Sønderborg Kommune har den 24. marts 2017 meddelt tillægsgodkendelse til Universe Science Park, Mads Patent Vej 1, 6430 Nordborg, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Universe Science Park har søgt om udvidelse og ændring af aktiviteterne i parken.

Sønderborg Kommune har ligeledes den 24. marts 2017 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtig.

Afgørelserne kan påklages. Klagefristen er den 21. april 2017.

Tillæg til miljøgodkendelse til Danfoss Universe A/S

29.05.2013 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Kommune har den 30. maj 2013 meddelt miljøgodkendelse til Danfoss Universe A/S, Mads Patent Vej 1, 6430 Nordborg, som vil etablere et telt til events, jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1.

Klagefristen er til den 27. juni 2013. 

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.  

Ikke VVM-pligt af etablering af telt på Danfoss Universe A/S, Mads Patent vej 1, 6430 Nordborg

25.04.2013 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Kommune har den 25.marts 2013 modtaget en vvm-anmeldelse af etablering af telt til forskellige event på Danfoss Universe A/S, Mads Patent Vej 1, 6430 Nordborg.

Sønderborg Kommune har gennemført en screening af projektet i forhold til bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM).

Kommunen har på baggrund af screeningen truffet afgørelse den 25. april 2013 om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Projektet vurderes ikke at ville medføre væsentlige indvirkninger på miljøet.