logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Miljøgodkendelse til etablering af støjvolde med lettere forurenet jord til Als Flugtskydningsklub, matrikel 1279, Nordborg Ejerlav, 6430 Nordborg

26.04.2022 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 26. april 2022 meddelt afgørelse om Miljøgodkendelse til etablering af støjvolde med lettere forurenet jord til Als Flugtskydningsklub, matrikel 1279, Nordborg Ejerlav, Nordborg, jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1.

Klagefristen er til den 24. maj 2022.

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.