logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at genopføre en ny garage samt dispensation fra lokalplan 202 Landsbyen Holm på ejendommen matr.nr. 221 samt 330 Holm, Nordborg, der ligger på Møllegade 11, 6430 Nordborg

20.05.2022 -- basc@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre en ny garage på ejendommen matr.nr. 221 samt 330 Holm, Nordborg, der ligger på Møllegade 11, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone. Der gives samtidig dispensation fra § 8, stk. 3, i lokalplan 202 Landsbyen Holm, til at genopføre garagen med en taghældning på 45 grader.

Vedtaget lokalplan for daginstitution på Møllegade, Sønderborg

16.12.2019 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Byråd har den 18. december 2019 vedtaget lokalplan nr. 4.4-6 for daginstitution på Møllegade, Sønderborg endeligt.

Link: Lokalplan for daginstitution på Møllegade, Sønderborg (4.4-6)

Formålet med lokalplanen er at sikre, at området kan anvendes til offentlige formål samt til nærrekreativt areal.

Bemærkninger

Bemærkninger til lokalplanen har medført følgende ændringer:

Nedrivningsanmeldelse for Møllegade 81a, Holm, 6430 Nordborg

26.02.2019 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at nedrive af en bevaringsværdig bygning på ejendommen Møllegade 81a, 6430 Nordborg. Bygningen står registreret med en bevaringsværdi på 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4 ugers offentlig høring. For mere info om SAVE og bevaringsværdige bygninger se: http://sonderborg.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?pageId=998

Nedrivningsanmeldelse for Møllegade 15c, Holm, 6430 Nordborg

06.07.2016 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om nedrivning af et udhus på ejendommen Møllegade 15c, Holm, 6430 Nordborg.

Bygningen er opført i 1825 og registreret med en bevaringsværdi på 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i fire ugers offentlig høring. For mere info om SAVE og bevaringsværdige bygninger se http://sonderborg.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1023. 

Sider