logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til Bed & Breakfast

14.08.2020 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at indrette Bed & Breakfast i 55 m2 af den tidligere garagebygning på ejendommen matr.nr. 50 Mommark, Lysabild, der ligger på Mommarkvej 381, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse i landzone.

Samtidig gives en lovliggørende tilladelse til to udhusbygninger (BBR bygning 3 og 4, der tilsammen udgør 68 m2) samt et udhus sammenbygget med en overdækning, ligeledes på 68 m2 (BBR bygning 6).

Sider