logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Tillæg til miljøgodkendelse til Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg

29.06.2022 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 29. juni 2022 meddelt tillægsgodkendelse til Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Danfoss A/S har søgt om etablering og drift af 3D printcenter i bygning E1, Industripark Nordborgvej 81, 6430 Nordborg.

Afgørelsen kan påklages. Klagefristen er den 27. juli 2022.

Aktindsigt

Tillæg til miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt til Danfoss Power Solutions ApS, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg

26.04.2022 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 26. april 2022 meddelt tillæg til miljøgodkendelse til Danfoss Power Solutions ApS, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1 og miljøvurderingslovens § 21.  Virksomheden har søgt om at etablere et sprøjtemaleanlæg med tilhørende forbehandlingsanlæg og decentralt kemilager i bygning L16.

Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er til den 24. maj 2022.

Aktindsigt

Tillæg til miljøgodkendelse til Steel Products DFT A/S

12.10.2021 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 12. oktober 2021 meddelt tillægsgodkendelse til Steel Products DFT A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg i forbindelse med etablering og drift af metalbearbejdende anlæg, jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1.

Klagefristen er til den 9. november 2021.

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger

Landzonetilladelse til opsætning af en bålhytte på 70 m² med 2 indbygget shelters og en grill

26.05.2021 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opsætte en bålhytte på 70 m² med 2 indbygget shelters og en grill, på ejendommen matr.nr. 195 Svenstrup Ejerlav, Svenstrup, der ligger på Nordborgvej 62, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Tillæg til miljøgodkendelse til Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg

06.11.2020 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 6. november 2020 meddelt tillægsgodkendelse til Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Danfoss A/S har søgt om udskiftning af eksisterende vaske- og loddeanlæg samt opsætning af Colibri linje i afdeling 273 i L3, Industripark Nordborgvej 81, 6430 Nordborg.

Afgørelsen kan påklages. Klagefristen er den 4. december 2020.

Aktindsigt

Tillæg til miljøgodkendelse til Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg

11.08.2020 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 11. august 2020 meddelt tillægsgodkendelse til Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Danfoss A/S har søgt om etablering og drift af metalbearbejdende anlæg samt vask- og afrensningsanlæg i bygning L3 HPP.

Afgørelsen kan påklages. Klagefristen er den 8. september 2020.

Aktindsigt

Påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3 til Danfoss A/S, Danfoss Power Solutions ApS, DFT Presswork A/S, Caverion Danmark A/S og Hjortgaard A/S

13.05.2020 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 13. maj 2020 meddelt påbud om ændring af egenkontrolvilkår til Danfoss A/S, Danfoss Power Solutions ApS, DFT Presswork A/S, Caverion Danmark A/S og Hjortgaard A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg

jf. miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3.

Klagefristen er til den 10. juni 2020.

Aktindsigt

Tillægsgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt af Kedelcentralen i bygning L11, Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg

22.11.2019 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 22. november 2019 meddelt tillægsgodkendelse til Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Danfoss A/S har søgt om etablering af en ny kedel i bygning L11.

Sønderborg Kommune har ligeledes den 22. november 2019 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelserne kan påklages. Klagefristen er den 20. december 2019.

Aktindsigt

Danfoss A/S – Revurdering af miljøgodkendelse

28.08.2019 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune starter revurdering af miljøgodkendelse for oliebehandlingsanlæg i L11 og renseanlæg i L15 på Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg.

Revurderingen startes da der er kommet BAT konklusion for affaldsbehandlingsanlæg. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelsen, og der kan meddeles nye vilkår.

Sider