logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre et udhus med dobbeltgarage på ejendommen matr.nr. 943 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Nydamvej 26B, 6400 Sønderborg

05.05.2022 -- basc@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre et udhus med dobbelt garage på 97 m2 på ejendommen matr.nr. 943 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Nydamvej 26B, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.