logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opstille 35 mobile tiny houses og lovliggørelse af legeplads samt dispensation fra naturbeskyttelseslovens

20.05.2022 -- trte@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at:
 opstille op til 35 mobile tiny houses på op til 20 m2 (grundareal per mobilt tiny houses) på campingpladsen.
 lovliggørelse af eksisterende legeplads.

beliggende på matr. nr. 197, 174, 196 samt en del af 498 og 93 Sønderby, Kegnæs, der ligger på Østerbyvej 51, Østerby, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven. Se bilag 1-5.

Landzonetilladelse til at opføre 3 bålhytter samt en bålhytte med 2 indbygget shelters

05.09.2018 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at opføre 3 bålhytter på hver 34 m² samt en bålhytte med 2 indbygget shelters på i alt 76 m², på ejendommen matr. Nr. 187A, Sønderby, Kegnæs, der ligger på Østerbyvej 11, 6470 Sydals. Jævnfør § 35 stk. 1 i planloven