logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til sø

05.05.2021 -- BirgitteH

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at etablere en sø på ca. 700 m2 på ejendommen matr.nr. 1443 Rinkenæs Ejerlav, Rinkenæs ved Benniksgaard Golf Klub, Sejrsvej 109, 6300 Gråsten. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.