logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Vedtaget bevarende lokalplan for Skovgade 5, Egernsund

04.03.2019 -- Tim Heuschkel

Sønderborg Byråd har den 27. februar 2019 vedtaget lokalplan nr. 6.2-3 for Skovgade 5, Egernsund endeligt.

Formålet med lokalplanen er at bevare eksisterende bevaringsværdig bebyggelse mod nedrivning, hvor fremtidig istandsættelse og ombygning vil ske under hensyntagen til bygningens oprindelige arkitektur og stilhistoriske byggeskik.

Forslag til Bevarende lokalplan for Skovgade 5, Egernsund

13.11.2018 -- Tim Heuschkel

Teknik- og Miljøudvalget har den 6. november 2018 besluttet at offentliggøre forslag til lokalplan nr. 6.2-3 Bevarende lokalplan for Skovgade 5, Egernsund. Samtidig er en miljøscreening for området vedtaget.

Forvaltningen har nu udarbejdet et lokalplanforslag, som har til formål at bevare eksisterende bevaringsværdig bebyggelse mod nedrivning, hvor fremtidig istandsættelse og ombygning vil ske under hensyntagen til bygningens oprindelige arkitektur og stilhistoriske byggeskik.

Nedrivningsanmeldelse for Skovgade 5, 6320 Egernsund

25.10.2017 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at nedrive en bevaringsværdig bygning på ejendommen Skovgade 5, 6320 Egernsund.

Ejendommen står registreret med en bevaringsværdi på 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4 ugers offentlig høring. For mere info om SAVE og bevaringsværdige bygninger se: http://sonderborg.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?pageId=998