logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at ændre anvendelse fra institution til lejligheder

10.05.2022 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at ændre anvendelsen fra institution til 4 lejligheder samt et erhvervsareal på ejendommen matr.nr. 187 Notmarkskov, Notmark, der ligger på Svinget 2c – 2g, 6440 Augustenborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af i landzone.

Landzonetilladelse

24.01.2018 -- Malene Krause

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til barnevognsskur på ejendommen matr. Nr. 187, Notmarkskov, Notmark, der ligger på Svinget 2c, 6440 Augustenborg. Jævnfør §35, stk. 1 i planloven.

Dispensation samt landzonetilladelse til etablering af erstatningssø

04.11.2015 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune meddeler dispensation til en sø på ca. 400 m2 i beskyttet natur på matr. nr. 947 og 961 Egernsund, Egernsund. Se kortbilag.
Kommunen giver samtidig landzonetilladelse etablering af søen.
Kommunen dispenserer i medfør af:
 § 3 stk. 1, jf. § 65 stk. 3 i Lov om naturbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013.
 Tilladelse til etablering af vandhuller gives efter § 35, stk. 1, jf. § 65, stk. 1 i Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013.