logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Tillæg til miljøgodkendelse - Tandsgårdvej 7, 6470 Sydals

11.04.2018 -- antn@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune meddeler tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen i 
henhold til § 12 stk. 3 i lov nr. 1572 af 20. december 2006 om 
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer. 
Tillægsgodkendelsen vedrører omlægningen til økologisk produktion, 
opførelse af udearealer på begge stalde, og tilføjelse og ændring af 
diverse vilkår. 

Landzonetilladelse til at anlægge et nedsivningsanlæg

13.02.2018 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at anlægge et nedsivningsanlæg til husstandsspildevand. Anlægget udformes som en op til 1 meter høj sandmile med en bredde på 5-6 meter og en længde på ca. 15 meter. Nedsivningsanlægget anlægges på ejendommen matr.nr. 7 Tandslet Ejerlav, Tandslet, der ligger på Tandsgårdvej 8, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.

Forudgående høring i forbindelse med ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse til ændring og udvidelse af svineproduktion på Tandsgårdvej 7, 6470 Sydals.

11.08.2017 -- ltry@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning 
om miljøgodkendelse til ændring og udvidelse 
af eksisterende svineproduktion på ejendommen 
Tandsgårdvej 7, 6470 Sydals. 

Sider