logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at udvide parkeringsplads på Vesterled Teglværk på ejendommen matr. nr. 3 Nybøl Ejerlav, Nybøl, der ligger på Vandmøllevej 4A, 6400 Sønderborg

31.05.2022 -- basc@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at udvide parkeringspladsen med cirka 675 m2 på ejendommen matr. nr. 3 Nybøl Ejerlav, Nybøl, der ligger på Vandmøllevej 4A, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af ubebygget areal i landzone.

Tillæg til miljøgodkendelse samt afgørelse om ikke VVM-pligt til Vesterled Teglværk A/S

11.09.2018 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 11. september 2018 meddelt tillægsgodkendelse samt afgørelse om ikke VVM-pligt til Vesterled Teglværk A/S, Vandmøllevej 4A, 6400 Sønderborg, som giver virksomheden tilladelse til at etablere fire nye tørrekamre. Afgørelse om tillægsgodkendelse meddeles efter miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1.

Klagefristen er til den 9. oktober 2018

Aktindsigt

Tillægsgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt af Vesterled Teglværk, Vandmøllevej 4a, 6400 Sønderborg

28.11.2017 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 28. november 2017 meddelt tillægsgodkendelse jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1.

Vesterled Teglværk har søgt om etablering af en ny lagerhal med åbne sider.

Sønderborg Kommune har ligeledes truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen kan påklages. Klagefrist er den 27. december 2017.

Aktindsigt:

Sider