logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning til eksisterende firma samt udendørs oplag og parkering

26.03.2021 -- bthi@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt at opføre en tilbygning til eksisterende smede-
svejse og montagefirma samt udendørs oplag og parkering, herunder terrænregulering på ejendommen matr.nr. 23a Stevning, Svenstrup, der 
ligger på Hjortspringvej 26, 6430 Nordborg. 

Nedrivningsanmeldelse for Skolevænget 23, Stevning, 6430 Nordborg

24.03.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af to bevaringsværdige bygninger på adressen Skolevænget 23, Stevning, Nordborg.

Bygningerne står registreret med bevaringsværdier på 4 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4-6 ugers offentlig høring.

Landzonetilladelse til at indrette den tidligere brandstation i Oksbøl til værksteder til håndværk og design

16.03.2021 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at indrette den tidligere brandstation til værksteder til håndværk og design. Lokalerne vil også kunne bruges af det lokale foreningsliv til kreative arbejder, foredrag og møder. Den tidligere brandstation ligger på ejendommen matr. Nr. 178, der ligger på Spangsmosevej 33, 6430 Nordborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Landzonetilladelse til ændret anvendelse fra detailhandel til frisørsalon på 45 m²”

16.03.2021 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, ændret anvendelse fra detailhandel til frisørsalon på 45 m² i BBR bygning 2, på ejendommen matr. Nr. 21a Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 8, 6400 Sønderborg.. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Landzonetilladelse til opsætning af en shelter på 2,5 x 3,5 m på Pommersgaard 1, 6470 Sydals

10.03.2021 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opsætte en shelter på 2,5 x 3,5 m på ejendommen matr. Nr. 209 Vibøge, Lysabild, der ligger på Pommersgaard 1, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Sider