logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Tillægsgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt af Sønderborg Varme A/S, Østager 8, 6400 Sønderborg

28.01.2020 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 28. januar 2020 meddelt tillægsgodkendelse til Sønderborg Varme A/S, Østager 8, 6400 Sønderborg, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Sønderborg Varme A/S har søgt om etablering af en oliebrænder til opstart af biomasseovnen på biomasseværk Central Glansager.

Sønderborg Kommune har ligeledes den 28. januar 2020 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtig.

Afgørelserne kan påklages. Klagefristen er den 25. februar 2020.

Aktindsigt

Landzonetilladelse til udstykning og etablering af en kompressorstation, samt indretning af midlertidig depotplads og skurby på ejendommen matr. nr. 3 Lambjerg, Hørup

08.01.2020 -- giad@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at udstykke et areal på ca. 2700 m2 og etablering af en kompressorstation på ca. 300 m2 med tilhørende transformerstation på 70 m2 samt ventilation og køleanlæg på matr.nr. 3 Lambjerg, Hørup. Derudover gives der tilladelse til etablering af en midlertidig depotplads og skurby på ca. 2200 m2 på samme matrikel. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.

Landzonetilladelse til at udstykke et stuehus og dertilhørende tidligere driftsbygninger med tilliggende grund på ca. 3,1 ha

06.01.2020 -- giad@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at udstykke en ejendom med stuehus og dertilhørende tidligere driftsbygninger og tilliggende grund på ca. 3,1 ha, på ejendommen matr.nr. 3, 1110 og 1043 Ulkebøl ejerlav, Ulkebøl, der ligger på Nørremark 9, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven.

Sider