logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til opførelse af en lade

03.09.2019 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre en lade på 106 m² til opbevaring af veteranbiler på ejendommen matr.nr. 21
Bro, Ketting, der ligger på Gammel Brovej 4, 6440 Augustenborg. Jævnfør § 35 stk. 1 i planloven.

Der gives samtidig dispensation fra Sø- og Åbeskyttelseslinjen. Jævnfør § 16 og § 65 i naturbeskyttelsesloven.

Danfoss A/S – Revurdering af miljøgodkendelse

28.08.2019 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune starter revurdering af miljøgodkendelse for oliebehandlingsanlæg i L11 og renseanlæg i L15 på Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg.

Revurderingen startes da der er kommet BAT konklusion for affaldsbehandlingsanlæg. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelsen, og der kan meddeles nye vilkår.

Påbud om revideret miljøgodkendelse til Glansager Genbrugsplads, Foldager 1, 6400 Sønderborg

12.07.2019 -- llni@sonderborg.dk

Miljøgodkendelse

Sønderborg Kommune har den 12. juli 2019 meddelt påbud om revideret miljøgodkendelse til Glansager Genbrugsplads, Foldager 1, 6400 Sønderborg. Påbuddet om revideret miljøgodkendelse er meddelt efter Miljøbeskyttelseslovens § 41.

Klagefristen er til den 9. august 2019.

Aktindsigt

Sider

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.