logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Nedrivningsanmeldelse for Damgade 14, Holm, 6430 Nordborg

08.04.2022 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af 2 bevaringsværdige bygninger på adressen Damgade 14, Holm, 6430 Nordborg. (Bygningsnr. 3 og 7)

Bygningerne står registreret med bevaringsværdier på 3 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. 

For mere info om SAVE og bevaringsværdige bygninger se: https://sonderborg.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=998

Landzonetilladelse til at opføre et nyt énfamiliehus

08.02.2022 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at erstatte det eksisterende énfamiliehus med et nyt énfamiliehus i et plan på 250 m2, en garage på 64 m2 samt to overdækninger på hhv. 9 m2 og 6 m2 på ejendommen matr.nr. 12 Sarup, Lysabild, der ligger på Sarupvej 30, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Sider