logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Tillægsgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt af Universe Science Park, Mads Patent Vej 1, 6430 Nordborg

13.12.2021 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 13. december 2021 meddelt tillægsgodkendelse til Universe Science Park, Mads Patent Vej 1, 6430 Nordborg, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Universe Science Park har søgt om udvidelse af aktiviteterne i parken.

Sønderborg Kommune har ligeledes den 13. december 2021 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtig.

Afgørelserne kan påklages. Klagefristen er den 10. januar 2022.

Aktindsigt

Landzonetilladelse til ændret anvendelse fra bolig til kontor

10.12.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at etablere et servicekontor på 26 m2 i eksisterende bolig for nøgleudlevering og andet i forbindelse med bådudlejning på ejendommen matr.nr. 54 Mommark, Lysabild, der ligger på Mommarkvej 403, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af bebyggelse i landzone.

Landzonetilladelse til at etablere to omklædningshytter, en sliske og et ’fortov’ på Mommark Marina

23.11.2021 -- ammr@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at etablere to offentligt tilgængelige omklædningshytter med sauna på hver ca. 49,5 m² samt en offentlig tilgængelig sliske ned til stranden og et fortov/terræntæppe hen over stranden på ejendommen matr.nr. 2 Mommark, Lysabild, der ligger på Mommark Marina, Mommarkvej 380, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone

Nedrivningsanmeldelse for Almsted 12, 6440 Augustenborg

18.11.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at nedrive en bevaringsværdig bygning på adressen Almsted 12, 6440 Augustenborg.

Bygningen står registreret med en bevaringsværdi på 3 ifølge SAVE-skalaen og er således omfattet af Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Nedrivningsanmeldelsen skal derfor i 4-6 ugers offentlig høring.

Sider