logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Lovliggørende landzonetilladelse til at opstille og udleje tre fritliggende mobile hytter

15.10.2021 -- giad@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver lovliggørende landzonetilladelse til, som ansøgt, at opstille og udleje tre fritliggende mobile hytter på ejendommen matr.nr. 3 Klinting, Ulkebøl, der ligger på Søndre Landevej 156, 6400 Sønderborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Tillæg til miljøgodkendelse til Steel Products DFT A/S

12.10.2021 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 12. oktober 2021 meddelt tillægsgodkendelse til Steel Products DFT A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg i forbindelse med etablering og drift af metalbearbejdende anlæg, jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1.

Klagefristen er til den 9. november 2021.

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger

Landzonetilladelse til at etablere autoværksted i eksisterende udhus på Kanalvej 5, 6430 Nordborg

11.10.2021 -- ammr@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at delvist at ændre anvendelsen fra udhus til erhvervsmæssig autoværksted, på ejendommen matr.nr. 30, Elstrup, Egen, der ligger på Kanalvej 5, 6430 Østerholm. Det drejer sig om et udhus på 540 m2, hvor 150 m2 skal ændres til et erhvervsmæssig autoværksted. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændret anvendelse af ubebygget areal i landzone.

Sider