logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til diverse sekundære bygninger

19.07.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at opføre en ny overdækning på 34 m² ved stald samt lovliggørelse af tilbygning på 99 m² til udhus (BBR 3), tilbygning af 15 m² til carport (BBR 5) samt mobil stald på 45 m² på ejendommen matr.nr. 101 Hundslev, Notmark, der ligger på Kanalvej 1, 6440 Augustenborg. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om opførelse af ny bebyggelse i landzone.

Sider