logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Landzonetilladelse til at ændre anvendelse af 2 udhusbygninger

12.01.2021 -- lbfe@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til, som ansøgt, at ændreanvendelsen af 2 udhuse (BBR bygning 3 og 4) til garage, beboelse og fyrrum på i alt 134 m² på ejendommen matr.nr. 27 Ertebjerg, Tandslet, der ligger på Gammel Kirkevej 1, 6470 Sydals. Jævnfør § 35, stk. 1 i planloven om ændretanvendelse af eksisterende bebyggelse i landzone.

Tillæg til miljøgodkendelse til klargøringshal i Sønderborg Lufthavn, Lufthavnsvej 4, 6400 Sønderborg

17.11.2020 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 17. november 2020 meddelt tillægsgodkendelse til Sønderborg Lufthavn, Lufthavnsvej 4, 6400 Sønderborg, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Lufthavnen har søgt om etablering af en klargøringshal til biler.

Afgørelsen kan påklages. Klagefristen er den 15. december 2020.

Aktindsigt

Sider