logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Tillæg til miljøgodkendelse til klargøringshal i Sønderborg Lufthavn, Lufthavnsvej 4, 6400 Sønderborg

17.11.2020 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 17. november 2020 meddelt tillægsgodkendelse til Sønderborg Lufthavn, Lufthavnsvej 4, 6400 Sønderborg, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Lufthavnen har søgt om etablering af en klargøringshal til biler.

Afgørelsen kan påklages. Klagefristen er den 15. december 2020.

Aktindsigt

Tillæg til miljøgodkendelse til Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg

06.11.2020 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 6. november 2020 meddelt tillægsgodkendelse til Danfoss A/S, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Danfoss A/S har søgt om udskiftning af eksisterende vaske- og loddeanlæg samt opsætning af Colibri linje i afdeling 273 i L3, Industripark Nordborgvej 81, 6430 Nordborg.

Afgørelsen kan påklages. Klagefristen er den 4. december 2020.

Aktindsigt

Tillæg til miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt til Sønderborg Affald A/S

28.10.2020 -- llni@sonderborg.dk

Sønderborg Kommune har den 28. oktober 2020 meddelt tillæg til miljøgodkendelse til Glansager Genbrugsplads, Foldager 1, 6400 Sønderborg, som vil etablere flamingomaskine., jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1.

Klagefristen er til den 25. november 2020.

Aktindsigt

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Sønderborg Kommune er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt jævnfør Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 

Sider