logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Idéer og forslag i forbindelse med planlægning og til indholdet af miljøkonsekvensvurdering af solcelleanlæg ved Stevning

06.08.2020 -- Tim Heuschkel

Indkaldelse af ideer og forslag i forbindelse med planlægning for solcelleanlæg ved Stevning

Sønderborg Kommune ønsker at give mulighed for at etablere et jordbaseret solcelleanlæg ved Stevning.

Forud for udarbejdelsen vil vi gerne beskrive projektet og give dig mulighed for at komme med forslag og ideer til projektet.

Landzonetilladelse og dispensation efter søbeskyttelseslinjen til at etablere en sø og dæmning, matr. nr. 149 og 291b Broballe, Oksbøl.

24.07.2020 -- LonnieJ

Sønderborg Kommune giver landzonetilladelse til at etablere en sø og dæmning, matr. nr. 149 og 291b Broballe, Oksbøl.

Afgørelsen kan påklages, klagefristen er den 21. august 2020.

Tilladelse til sløjfning af overkørsel på Fægteborg Bæk i Stevning Mose ved Nordborg

22.07.2020 -- LonnieJ

Sønderborg Kommunes ejendomskontor ønsker at sløjfe en overkørsel på Fægteborg Bæk, matr. nr. 717 Nordborg. Overkørslen bærer præg af at have været ubrugt i adskillige år og den er en medvirkende årsag til, at området i perioder lider af dårlige afvandingsforhold.

Tilladelsen kan påklages.

Sider